Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...Іван Різак звернувся до Глави держави з проханням присвоїти звання Героя України (посмертно) колишньому ректору Ужгородського національного університету Дмитру Венедиктовичу Чепуру

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу

 

Вельмишановний пане Президенте України!

Насамперед засвідчую Вам свою повагу і прошу Вас присвоїти звання Героя України (посмертно) колишньому ректору Ужгородського національного університету, професору, доктору фізико-математичних наук Дмитру Венедиктовичу Чепуру.

Власне, я добре розумію свій недостатній статус для виступу з такою приватною ініціативою, але я дуже надіюся на підтримку колективу УжНУ, наукових кіл України, Українського фізичного товариства, закарпатської громадськості, керівництва Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Особливої актуальності набуває ця ініціатива у ювілейний для НАН України рік. Дмитро Венедиктович не став академіком , але став справжнім УЧИТЕЛЕМ для тисяч і тисяч випускників нашого Ужгородського вузу.

Професор Чепур – видатний заслужений учений, визначний організатор науки і освіти на Закарпатті, він є також засновником ґрунтовної та знаної в науковому світі школи з розвитку фізики й технології складних напівпровідникових матеріалів. Цей новітній науковий напрям формувався і зріс в Ужгородському національному університеті безпосередньо під умілим його керівництвом.

Професор Чепур  був і залишається надалі чи не найвизначнішою постаттю в Ужгородському національному університеті.

Дмитро Чепур народився 2 листопада 1923 року на Полтавщині в сім’ї простих і працьовитих сільських мешканців.

Колишній фронтовик у мирний час успішно закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка і там же невдовзі став активно займатися наукою та викладацькою діяльністю – на кафедрі експериментальної фізики. Його головним науковим учителем одразу став видатний український фізик – професор, а потім і академік НАН України В. Є. Лашкарьов.

Найпершим науковим зацікавленням зробилася фізика твердого тіла, а точніше – предметом для своїх досліджень він обрав вивчення електрофізичних та оптичних властивостей монокристалів йодистої ртуті та кадмію. Ці перші  роботи Д. В.Чепура були піонерськими і вже такими, що їх можна віднести до числа фундаментальних. Здобуті в КДУ цікаві наукові результати мали своїм завершенням швидку появу цілої низки вагомих публікацій його авторства одразу в солідних наукових журналах. Їх ураз було помічено як у науковому товаристві тодішнього СРСР, так і в США.

У 1956 р. талановитого й здібного науковця направили працювати в Ужгородський держуніверситет.  Так одразу, та без жодного зволікання, Д. В. Чепур розпочав активну й плідну науково-педагогічну й адміністративну діяльність в цьому навчальному закладі. Тільки рік пропрацював старшим викладачем і був призначений на посаду завідувача кафедри загальної фізики. Одразу помітною зробилася його надзвичайна працездатність і природний розум, проявився належно вроджений талант керівника й тверда розсудливість дій організатора науки. Це сприяло його успішній науковій і педагогічній кар’єрі – від посади декана фізико-математичного факультету, обов’язки якого виконував з 1956 до 1958 років, незабаром на нього поклалися обов’язки першого проректора (1961–1962 рр.), а затим і ректора (1962–1977 рр.) університету.

Восени 1963 року зусиллями Д. Чепура створена була кафедра фізики напівпровідників, яку він незмінно очолював аж до дня несподіваної   смерті – науковець трохи не дожив до 60-ліття. Відкриття цієї кафедри виявилось своєчасним і сприятливим – як винятково вигідна стартова позиція для розвитку доволі перспективного і для нашого краю наукового напрямку фізичної науки та підготовки кваліфікованих кадрів з фізики напівпровідникових матеріалів. У той час ним був підібраний колектив молодих дослідників-ентузіастів, з якого сформувалася окрема науково-дослідна група, що за кілька літ перетворилася в Проблемну науково-дослідну лабораторію синтезу і комплексних досліджень нових складних напівпровідників. Професор Д. Чепур забезпечив їй найкраще наукове керівництво, а відтак її очолив талановитий його учень – В. Ю. Сливка, що незабаром утвердився як прекрасний науковець і визначний організатор науки.

За час перебування Чепура на посаді ректора відбулися значні зрушення в розвитку університету. Швидке зростання матеріальної бази університету і, відповідно, розширення обсягу й тематики наукових досліджень і творення нових наукових напрямків дуже скоро дало свої вагомі результати. Так була створена наукова школа Д.В. Чепура. Невдовзі потому це дало можливість створити на базі фізичного й хімічного факультетів Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла.

Працюючи на керівних посадах, Д.В. Чепур став автором понад 400 наукових праць, в тому числі ряду підручників для студентів вузів. Підготував близько 30 кандидатів наук, сприяв підготовці кількох десятків докторів наук, які стали відомими вченими. Поміж них є лауреати державних премій з науки і техніки, заслужені діячі науки і техніки України, члени-кореспонденти НАН України.

Найбільше в час перебування на посаді ректора формувалися всебічні зв’язки університету з вузами нашої країни та ряду зарубіжних держав, установами Академії наук. Саме під його керівництвом університет зробився провідним науковим і освітнім закладом України, відомим своїми досягненнями в цілому світі.

Професор Д.В. Чепур зробив для Ужгородського університету дуже багато. УжНУ досяг при ньому найбільших темпів і найвищої динаміки розвитку. Він започаткував славу вишу як визначного науково-педагогічного центру.

Шановний Петро Олексійович! У своєму зверненні я використав не просто факти біографії цієї визначної особистості, а публічну думку і позицію практично всіх керівників науково-педагогічних підрозділів фізичного факультету УжНУ, яку я повністю розділяю.

Прошу підтримати і надіюсь на розуміння.

З повагою,

Різак Іван Михайлович,

Директор БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ПІДТРИМКИ ОСВІТИ, НАУКИ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
доктор фізико-математичних наук

М.Ужгород,

Вул. Перемоги, 173, кв.28

iwanrizak@gmail.com         дом. т-н. (0312)656575, моб. т-н. 0673120099

30.03. 2018

СВІТОГЛЯД