Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...У 2002-2004 році в Закарпатті вдалося забезпечити рекордної динаміки надходження податків до бюджету, фінансового оздоровлення економіки області в цілому, видатків на освіту, культуру медицину

Фінансові результати діяльності економіки

 

За 2002-2004-ий роки прибутковість економіки області постійно зростала. Якщо за підсумками 8 місяців 2002 року фінансовий результат економіки області склав 2,2 млн. грн. збитків, то вже за 2003 рік отримано 87,9 млн. грн. прибутків. За січень-серпень 2004 року фінансовий результат економіки Закарпаття склав 97,3 млн. прибутків, що на 30 млн. грн. більше, ніж за цей же період 2003 року.

Зменшувася кількість збиткових підприємств. Якщо за 9 місяців 2002 року в області налічувалося 385, або 38,5% збиткових під­при­ємств, то за січень-серпень 2003 року їх кількість зменшилася до 207, або 20%, а за січень-серпень 2004 року — до 44 або 4,1%. За показником питомої ваги прибуткових підприємств Закарпаття, починаючи з 2003 року і до кінця 2004 року, посідало перше місце серед регіонів України. Сума допущених у цілому по економіці області збитків зменшилась із 55,2 млн. грн. за січень-серпень 2002 р. до 20,6 млн. грн. за 8 місяців 2004 року. Покращились фінансові результати дія­льності суб’єктів малого підприємництва. Якщо 2002 рік вони завершили зі збитками на суму 11,5 млн. грн., то за 2003 рік фінансовий результат малого підприємництва склав 23,3 млн. грн. прибутків.

В області вдалося покращити платіжну дисципліну. Скоротилисяся обсяги простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості. Порівняно із січнем-вереснем 2002 року питома вага простроченої кредиторської та дебіторської заборгованостей скоротилась відповідно із 18,3% до 12,8% та із 27,2% до 13,6% на 01.08.2004 року.

 

 

Ріст надходжень податків і зборів

 

Ще у жовтні 2002 року в області відбулися значні позитивні зрушення щодо росту обсягів сплачених до бюджетів усіх рівнів податків і зборів. Якщо за 2002 рік порівняно з 2001 роком податкові надходження зросли лише на 11,3%, то тільки за четвертий квартал 2002 року зростання їх до аналогічного періоду минулого року було удвічі більшим і становило 27,5%. Темпи приросту податкових надходжень у 2003 році становили 33,2%, а у 2004 році — 34%.

Сума податків до бюджетів усіх рівнів за два роки зросла вдвічі: з 500 млн до 1 млрд грн.!

 

 

Позитивні зміни в бюджетному

фінансуванні галузей

 

Ріст видатків по галузях збільшився за рахунок підвищення нормативів бюджетної забезпеченості. Так, по галузі «Охорона здоров’я» фінансовий норматив на 1 жителя зріс із 65,1 грн. у 2002 році до 94,0 грн. у 2004 році. Аналогічно по галузі «Культура» фінансовий норматив на 1 жителя зріс із 4,79 грн. у 2002 році до 12,45 грн. у 2004 ро­ці. Норматив бюджетної забезпеченості учнів загальноосвітніх шкіл у 2004 році становить 972,4 грн. проти 593,1 грн. у 2002 році, на 1 дитину у дитячих дошкільних закладах області у відповід­но становить 1575,5 грн. проти 915,2 грн. у 2002 році.