Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...2002-2004 роки. Іван Різак і його команда робили все можливе для покращення життя простих закарпатців. І в усій своїй діяльності користувалися підтримкою керівництва держави.

1 001

 

Розвиток соціальної сфери

 

Оплата праці і доходи населення

 

Протягом двох останніх років відбувався постійний ріст доходів жителів області. Зокрема, згідно з даними статистичних обстежень, номінальні доходи населення Закарпаття зросли з 607,5 тис. грн. за І квартал 2002 року до 896,0 тис. грн. за І квартал поточного року. Наявні доходи в розрахунку на одну особу зросли відповідно з 355,2 грн. до 533,6 грн., або на 33,4%. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, зайнятого в галузях економіки області, зросла з 312 грн. у вересні 2002 року до 516,6 грн. у серпні 2004 року, або 40,6%. Якщо у вересні 2002 року середньомісячна заробітна плата працівників області була на 15% нижчою від встановленого урядом прожиткового мінімуму, то, починаючи з червня 2003 року, рівень середньомісячної заробітної плати досяг прожиткового мінімуму, а на кінець 2003 року перевищив його на 16%.

У розрізі галузей економіки області у 2004 році середньомісячна заробітна плата порівняно з серпнем 2002 року зросла: у промисловості з 329,4 до 526 грн., або в 1,6 рази; у сільському господарстві – з 158,1 до 341,3 грн., або в 2,1 рази; у лісовому господарстві – з 175,3 до 443,1 грн., або в 2,5 рази; на будівництві – з 334,5 до 619,2 грн., або в 1,8 рази; в готельному і ресторанному бізнесі – з 200 до 438 грн., або в 2,2 рази; в оптовій та роздрібній торгівлі – з 294,5 до 433,7 грн., або на 32%, в галузі транспорту і зв’язку – з 571,6 до 790,8 грн., або на 27,7%. Що стосується працівників бюджетної сфери області, то протягом двох останніх років їх мінімальна заробітна плата тричі підвищувалась і зросла порівняно з першим півріччям 2002 року з 140 до 237 грн., або в 1,7 рази.

На 1 жовтня 2002 року заборгованість із виплати заробітної плати в економіці області складала 13,8 млн. грн., то на 1 жовтня 2004 року вона складає лише 306,8 тис. грн., тобто скоротилася у 45 раз! Динаміка погашення заборгованості мала наступний вигляд. За 4-й квартал 2002 року заборгованість зменшилась із 13,8 до 8,5 млн. грн., або на 5,3 млн. грн. За 2003 рік відповідно з 8,5 до 2,5 млн. грн., або в 3,4 рази. За 9 місяців 2004 року з 2,5 млн. грн. до 306,8 тис. грн., або у 8 разів.

 

Зайнятість населення

 

Проблема безробіття і зайнятості населення традиційно є однією з найболючіших соціальних проблем для Закарпаття, а тому над її розв’язанням протягом 20032004 років були сконцентровані головні зусилля органів виконавчої влади області. Так, якщо у 2002 році на обліку в службі зайнятості області перебувало 91,5 тис. громадян, то протягом 2003 року їх кількість зменшилась до 87,5 тис. осіб, а за 9 місяців 2004 року – до 72,3 тис. осіб.Таким чином, кількість громадян, що перебували на обліку в центрах зайнятості, зменшилась за два роки на 19,2 тис. осіб. За цей же період майже в 2,6 рази знизилися темпи та обсяги вивільнення працівників з підприємств і організацій. Також вдвічі знизилася чисельність працівників, які знаходились в адміністративних відпустках або працювали в режимі неповного робочого часу.

В області постійно зростала кількість вільних робочих місць. Якщо клієнтам служби зайнятості у вересні 2002 року пропонувалося 2,7 тис. вакансій, то у вересні 2003 року – 5,7 тис., а в вересні 2004 року вже 6,8 тис. Для прикладу, питома вага вакансій з мінімальною заробітною платою зменшилася з 35%  у вересні 2003 року до 12% – у вересні 2004 року, а число вакансій, які не заповнюються тривалий період  з 20 до 11,5%. Суттєво зменшилось навантаження на одне робоче місце. Якщо станом на 1 жовтня 2002 року на одне вільне робоче місце претендувало 15 незайнятих громадян, то станом на 1 жовтня 2003  9 осіб, а на таку саму дату 2004 року  лише 7 осіб.

Протягом 2003—2004 років вперше за роки державної незалежності України в Закарпатті не тільки зупинено ріст офіційного безробіття, але й досягнуто його зменшення з 5,5 до 4,1%, створено близько 36 000 робочих місць.

 

Соціальний захист населення

 

Різними видами допомог користується понад 114 тис. закарпатських сімей. Контингент одержувачів соціальних допомог щороку зростає. Це обумовлено тим, що прожитковий мінімум та рівень забезпечення прожиткового мінімуму, з якого визначається розмір допомог, щорічно змінюється в сторону збільшення. Удосконалюється і сам механізм їх призначення. Відповідно, щороку зростає і потреба в коштах на забезпечення їх виплати. Так, протягом 2002 року на виплату усіх видів соціальних допомог було спрямовано з Державного та обласного бюджету 40,6 млн. грн., у 2003 році – 58,4 грн., а за 9 місяців 2004 року уже використано 62,2 млн. грн.

Надзвичайно позитивним є той факт, що на початку 2003 року в області ліквідовано таке поняття як заборгованість із виплати соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, яка в останні роки уже набула хронічного характеру. На 1 січня 2003 року ця заборгованість сягнула 15 млн. грн.

Субсидії на житлово-комунальні послуги нараховано 39 тис. сімей на суму 13 млн. грн. Якщо у 2002 році середня субсидія на ці послуги складала 143,7 грн., у 2003 році – 150,3 грн., то у 2004 році вона становила 341 грн. і зросла порівняно з 2002 роком у 2,4 рази.

У 2003 році з обласного бюджету на реалізацію програм соціальної підтримки інвалідів виділено близько 8 млн. грн. Ще понад 520 тис. грн. виділено для надання грошової допомоги інвалідам і малозабезпеченим громадянам, яку протягом 2003 року отримали 4 тис. осіб. З місцевих бюджетів та за рахунок додатково залучених коштів на надання матеріальної допомоги громадянам спрямовано ще понад 5 млн. грн., яку отримали 93,8 тис. закарпатців. У 2003 році вдалося повністю ліквідувати заборгованість із виплати грошових компенсацій за невикористане санаторно-курортне лікування, пальне та транспортне обслуговування інвалідів.

З 9 місяців 2004 року за рахунок місцевих бюджетів, а також залучених додаткових коштів від підприємств, організацій та установ усіх форм власності, благодійних структур грошову, матеріальну та натуральну допомогу одержали понад 65 тис. інвалідів, ветеранів війни та праці, громадяни похилого віку на суму більше як на 1,9 млн. грн. Проведено виплату одноразової грошової допомоги до Дня перемоги 13859 ветеранам війни на суму 1,5 млн. грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів надано допомоги 6422 учасникам війни, не передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, на суму 143,1 тис. грн.

Кардинальні зміни відбулися у вирішенні питань пільгового забезпечення пільгових категорій громадян, інвалідів та ветеранів війни і прирівняних до них осіб твердим паливом і скрапленим газом. До вересня 2002 року тільки кожен шостий отримував тверде паливо, а кожен сьомий —   скраплений газ. Завдяки вжитим облдержадміністрацією заходам, цю проблему вдалося вирішити. У 2003 році 98,7% пільгової категорії населення були забезпечені твердим паливом та 97,9% – скрапленим газом. А за дев’ять місяців 2004 року забезпечено скрапленим газом 94,1 % пільговиків та 100 % виплачено готівки на придбання твердого палива.

За дев’ять місяців 2004 року за рахунок Державного та місцевих бюджетів придбано 3488 санаторно-курортних путівок для пільгової категорії громадян, що майже у п’ять разів більше, ніж за аналогічний період 2002 року. Значно покращилась робота по забезпеченню інвалідів області автомобілями. За рахунок всіх джерел фінансування з вересня 2002 року по жовтень 2004року забезпечено 144 інвалідів області автомобілями, в той час як у 2002 році вдалося виділити лише 2 автомобілі.

У 2004 році повністю фінансувалася державна програма по виплатах інвалідам війни компенсацій за транспортне обслуговування та оздоровлення. З вересня 2002 року по жовтень 2004 року бюджетне фінансування будинків-інтернатів здійснювалося на 100%. Для порівняння, у 2000 році обсяги фінансування цих закладів склали лише 69% від потреби.

Кардинальні зміни відбулися у сфері пенсійного забезпечення закарпатців. Лише протягом 2004 року п’ять разів проводилося перерахування і підвищення розміру пенсій! Зокрема, з 1 січня 2004 року відбувся перерахунок пенсій 203 тис. пенсіонерів області, внаслідок чого сума додаткових пенсійних виплат склала 3,3 млн. грн. Крім цього, з 1 січня та 1 квітня було підвищено розміри пенсій 193 тис. пенсіонерів краю відповідно на 4 та 12%. А це ще понад 6,4 млн. грн. додаткових пенсійних виплат.