Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...Тільки СБУ може покласти край корупції в УжНУ і не допускати «ониськів» до влади хоч в освітніх установах

Юридичний відділ УжНУ, за дорученням керівництва навчальної частини університету, в особі його керівника Тимчака Василя Васильовича пояснив, що переслідування доцента кафедри органічної хімії Різак Галини Вікторівни, дружини екс-губернатора Різака з боку завідувача кафедри доцента Ониська було незаконним. Чи відправлять » молодого талановитого завкафедрою», поставленого на посаду за рекомендацією одного з кримінальних угрупувань (виявляється вчені мужі і такі » замовлення» приймають ), у відставку, покаже час. Реакції прокуратури ми не почули. Надіємося на принципову позицію і нового керівництва області. Адже в університеті більшість викладачів не хочуть бути співучасниками бізнесових оборудок кількох відсотків злочинців, які і складають ядро організованого злочинного угрупування, яке діє в УжНУ і яке продовжує порушувати всі мислимі і немислимі Закони. І остання заява Міністерства це підтверджує!!! Але чесні викладачі чекають захисту від тих, хто зобовязаний це робити. Бо такі горе-керівники тільки і можуть погрожувати і залишати людей без засобів для існування. Чекаємо, що рабовласницький лад » ониськів» в солідній державній установі припинять…

Хто ж допомагав ОЗУ в УжНУ » кришувати» відверте правове свавілля? Чому продовжує діяти система, яка не відповідає законам України та Європейському простору освіти. Які ж тоді дипломи видає УжНУ? Скільки фінансових порушень, в тому числі, при нарахуванні стипендій, допущено в університеті, навчання в якому проводилося поза законом і наказами МОН? А може це якраз і є той сепаратизм, який загрожує державі, а в життя його проводять » ониськи», які і входять в ядро злочинних схем в університеті! А де ж провідні юристи двох юридичних факультетів УжНУ? Чи в боротьбі за власне благополуччя вони не бачили грубих порушень законів? Може ці кошти, зароблені злочинним шляхом » ониськами» і йшли на підкуп правохоронних органів, які приховували політичні вбивства молодої закарпатської еліти? Може вже контролююючі органи зрозуміють, з якої голови УжНУ росте гігантська корупційна гідра, яка нищить на своєму шляху все, і завтра УжНУ не буде конкурентноспроможним на освітньому ринку? Пане ректоре Смоланко! Ми продовжуємо надіятися на Вас. Часу для прийняття кардинальних рішень мало, але є ще шанс щось змінити. Закарпатські діти, і не тільки, хочуть вчитися та отримувати реальні знання. Підтримайте дітей в їх бажанні вчитися та викладачів, які ще навчають студентів.  Зупиніть кримінальних елементів «ониськів», які знищують все позитивне на своєму шляху.

     А цей документ на відповідність Законам України повинна вивчити Служба Безпеки України.

Наказ УжНУ від третього березня 2014 року ( в минулу пятницю він почав зникати вже з кафедр) 

СВІТОГЛЯД 

Щодо скасування обов’язковості кредитно-модульної системи

Заява Міністерства освіти та науки України

24 вересня

Протягом останніх років у нормативно-правовому забезпеченні організації навчального процесу склалася ситуація, коли одночасно діяли три нормативні документи, які безпосередньо стосувалися питань, пов’язаних із організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах, а саме: Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, впроваджене в дію наказом МОН № 161 від 02.06.1993 р.; Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, уведене в дію наказом МОН № 48 від 23.01.2004 р.; Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів, розроблені на виконання наказу МОН № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи». 

При цьому ціла низка ключових елементів двох останніх, обов’язкових для виконання, документів не повністю узгоджувалися між собою та викликали колізії при їх практичному запровадженні.

Необґрунтовано завищені вимоги щодо документального оформлення супроводу навчального процесу, наприклад, щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента, необхідності оформлення результатів атестації одночасно за трьома шкалами тощо викликали незадоволення науково-педагогічних працівників.

Необґрунтованою також є практика виставляння підсумкових оцінок, особливо з дисциплін, що завершуються екзаменом, лише на основі арифметичної суми результатів поточного контролю без проведення екзаменаційного контролю під час запланованої сесії. Це не лише приводить до зниження якості підготовки фахівців, але й прямо суперечить рекомендаціям основних документів Європейського простору вищої освіти («Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті», «Довідник користувача ЄКТС», матеріали проекту «Тюнінг»).

МОН натомість рекомендує розподіляти певну кількість балів, з яких формуватиметься підсумкова оцінка, між поточним контролем та екзаменом. Це співвідношення може формуватися на розсуд викладача. Наприклад, контрольні роботи (семінари) поточного контролю можуть вплинути на 60% підсумкової оцінки, а екзамен – на 40%.

При цьому студенти мають бути поінформовані про це викладачем на початку вивчення певної дисципліни.

Враховуючи вищезазначене, Міністерством освіти і науки України скасовано наказ МОН № 774 від 30.12.2005 р., який зобов’язував усі університети впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу з окремих напрямів (спеціальностей) та інші документи, які ним визначені.

Водночас МОН звертає увагу на необхідність використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р.

Згідно із положеннями нового Закону України «Про вищу освіту» питання організації навчального процесу відносяться до компетенції університетів, є складовою їх академічної автономії.