Різак Олексій Іванович

персональна сторінка

Невинно убієнному (16 листопада 2012 року) Олексію Різаку присвячується...Іван Михайлович Різак, батько жорстоко вбитого Олексія Різака, своє слово стримав: в заключній промові після захисту докторської дисертації підкреслив, що сама дисертація присвячується світлій памяті невинно убієнного сина Олексія

 

Світлій памяті Олексія Різака присвячується…

Ризак Алексей

Іван Михайлович Різак, батько жоростоко вбитого Олексія Різака, своє слово стримав: в заключній промові після захисту докторської дисертації підкреслив, що сама дисертація присвячується світлій памяті невинно убієнного сина Олексія.

Останнє слово, звичайно, скаже атестаційна колегія Міністерства освіти та науки в процедурі захисту дисертації Іваном Михайловичем.

Проте ми сьогодні уже  можемо сказати, що екс-губернатор після пережитих долею нескінчених практично смертельних ударів вистояв і захистив докторську дисертацію в одній з найавторитетніших спецрад по захисту зі спеціальності (фізика твердого тіла) — 01.04.07 ( голова — доктор фізико -математичних наук, професор Беляєв Олександр Євгенович).

Професійна доповідь дисертанта, чіткі відповіді на велику кількість питань, на зауваження блискучих вчених опонентів, серйозна дискусія. Все це закінчилося голосуванням, яке де-факто зробило Івана Різака доктором фізико-математичних наук…

А ще були десятки позитивних відгуків на автореферат дисертаційної роботи вчених зі світових іменем з усіх провідних наукових центрів України. Відгукнулися вчені з Словаччини та Угорщини.

Дякуємо всім, хто підтримав на цьому шляху Івана Різака.

Дякуємо за мужність акалеміку Беляєву і його колегам!

ВЧЕНІ, ЯКІ НАДІСЛАЛИ ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК НА АВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ РІЗАКА ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА

( СПИСОК НЕПОВНИЙ)

1.Гриньов Б. В. — український вчений матеріалознавецьакадемік  НАН Українидоктор технічних наукпрофесор. Директор Державного фонду фундаментальних досліджень України, науковий керівник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

2. Семино́женко В.П.— український громадський і політичний діяч, науковець у галузі матеріалознавства та надпровідних матеріалів, доктор фіз.-мат. наук (1984), професор (1988), академікНАН України (1992), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (19922000) та Міжнародної премії в галузі ядерної фізики, генеральний директор ДНУ «НТК „Інститут монокристалів“ НАН України», голова Північно-східного наукового центру НАН Українинародний депутат України 2-го і 3-го скликань. Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (29 квітня 2011— 11 червня 2014).

3. Шпеник О.Б. — директор Інституту електронної    фізикиакадемік НАН України. Іноземний член Угорської академії наук, почесний громадянин міста Ужгород, Президент Закарпатського відділення Малої академії наук, голова Закарпатської філії Федерації вчених України, доктор фізико-математичних наук, професор секції фізики Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Експертної ради ВАК України, член бюро Відділення фізики і астрономії НАН України Соросівський професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

  • 4. Мацевитий Ю.М. — український вчений, спеціаліст в области теплофізикимоделювання та ідентифікації теплових процесівакадемік НАН УКРАЇНИ (2003), доктор технічних наук (1971), професор (1978), лауреат Державних премій  СРСР (1984) и Україны (2008) в області науки і техніки,  (1996), директор Інституту проблем машинобудування ім. А. Н. Підгорного НАН України.

5. Юхновський І. Р. — український фізик-теоретик. Доктор          фізико-математичних наук, професор, академік НАН Українинародний депутат України І–IV скликань, почесний громадянин Львова.Почесний директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris CausaЛьвівського національного університету імені Івана Франка

6. Згуровський М.З., ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, академік НАН УкраїниАкадемії педагогічних наук України, 6. Трубіцин Михайло Павлович -  завідувач кафедри фізики твердого тіла та оптоелектроніки Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, професор, доктор фізико-математичних наук.

7. Анісімов І.О., доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету радіофізики, електроніки та компютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова українського фізичного товариства.

8. Сиркін Є С., доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник фізико-технічного інституту изьких температур ім. Б.І. ВЄРКІНА НАН УКРАЇНИ

9. Свелеба С.А., доктор фізико-математичних наук, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного університету ім. Івана Франка.

10. Пойда В. П., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

11. Литовченко П. Г., доктор фізико-математичних наук, професор, Член- кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України.

12. Клепіков В. Ф, доктор фізико-математичних наук, професор, Член — кореспондент НАН України, директор Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України

13. Мельничук О.В., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних звязків Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

14. Стріха М.В., доктор фізико-математичних наук,    професор.Український науковецьгромадський та політичний діячперекладачписьменникдоктор фізико-математичних наук (1997). Заступник Міністра освіти і науки України у 2008—2010 рр. та з вересня 2014 р. Головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників НАН України (з 2010, з 2014 — за сумісництвом), професор Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка (з 2008, за сумісництвом), віце-президент АН вищої школи України (з 2010), віце-президент Асоціації українських письменників (з 2009). Член редакційних колегій «Українського фізичного журналу» (з 2010), журналу «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (з 2009). Член редколегії журналу «Всесвіт» (з 2006).

15. Сминтина Валентин Андрійович - Відомий вчений в галузі фізики і техніки напівпровідників, сенсорної електроніки та технології, організатор освіти. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1997 р.  У 1995-2010 рр. – ректор Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова. Наукові інтереси пов`язані з вивченням механізмів електронно-молекулярних процесів на поверхні та межі поділу напівпровідників, що поклало початок новому напрямку досліджень у цій галузі. Ним створено НДЛ «Сенсорної електроніки і технології» (1989), розроблені газові сенсори нового покоління. Керівник наукової школи з фізики поверхні напівпровідників в ОНУ. Відкрив навчально-науковий центр медичної та біологічної фізики (1999). Автор понад 500 наукових робіт, серед яких 5 наукових монографій, 35 статей без співавторів, 19 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 5 підручників, рекомендованих МОН України, навчальні посібники. Віце-президент Українського фізичного товариства, член комітету з Державних премій України, заступник голови Наукової Ради з фізики напівпровідників при Президії НАНУ та керівник її секції №5, заступник Голови Південного наукового центру, НАН України, голова секції фізики Південного наукового центру науковий керівник регіонального семінару з проблем фізики та голова координаційного семінару з фізики напівпровідників Південного наукового центру НАН України.

16. Токарчук Михайло Васильович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» , Завідувач відділу теорії нерівноважних процесів Інститут фізики конденсованих систем (ІФКС) НАН України

(Частково використано матеріали ВІКІПЕДІЇ).

Національна академія наук УКРАЇНИ

 

інститут фізики НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В. Є. ЛАШКАРЬОВА

 

 

 

 

РІЗАК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

 

УДК 537.226.4

 

 

 

 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Й ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ
ПРИ ТЕРМОФОТОСТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ
ХАЛЬКОГЕНІДНИХ ІОННИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ ТИПУ
ГЕКСАСЕЛЕНОГІПОДИФОСФАТУ ОЛОВА ТА ІОННИХ
ПРОВІДНИКІВ ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ

 

 

 

01.04.07 — фізика твердого тіла

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук

 

 

 

 

 

 

 

київ  2016
Дисертацією є рукопис

 

Робота виконана в Ужгородському національному університеті

 

Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник

Стронський Олександр Володимирович,

Інститут фізики напівпровідників

ім. В.Є. Лaшкарьова НАН України,

завідувач відділу фізики оптоелектронних приладів

 

Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник

Вайнберг Віктор Володимирович, Інститут фізики НАН України,

провідний науковий співробітник відділу електроніки твердого тіла

 

доктор фізико-математичних наук, професор Коваленко Олександр Володимирович, Дніпропетровський національний університет 

ім. Олеся Гончара,

завідувач кафедри радіоелектроники

 

доктор фізико-математичних наук, професор 

Махній Віктор Петрович, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, професор кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи

 

Захист відбудеться 9 листопада 2016 р. о 14 год. 15 хв.  на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.199.01 Інституту фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, проспект Науки, 41)

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (03028, м. Київ, проспект Науки, 41)

 

Автореферат розісланий “__7__ жовтня 2016 р.

 

 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат фізико-математичних наук                                                О.Б. Охріменко

Івана Михайловича привітаємо після завершення всієї процедури захисту.

А Олексія сьогодні згадаємо, який конкретно допомагав батькові в житті, який був і залишається найкращим єдиним сином і другом для екс-губернатора!

Спасибі Тобі, Олексій! Ти з нами назавжди. Вічная память!

Персональна сторінка Олексія Різака

 

СВІТОГЛЯД