РІЗАК ГАЛИНА ВІКТОРІВНА –

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри органічної хімії

хімічного факультету Ужгородського національного університету.

Народилась в 1968 році в місті Володимир –Волинському Волинської області.

В 1991 році з відзнакою закінчила хімічний факультет УжНУ. В цьому ж році вступила в аспірантуру з відривом від виробництва, яку завершила в 1994 році за спеціальністю «органічна хімія».

З 1994 року по 2006 рік працювала на наукових і викладацьких посадах кафедри органічної хімії Ужгородського наукового університету.

З січня 2009 року по липень 2012 року працювала на викладацьких посадах на кафедрі Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Дисертацію захистила за спеціальністю 15. 00.02. – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Автор і співавтор більше двадцяти наукових робіт. Серед них «Посібник з біоорганічної хімії» з грифом МОН для студентів вузів, методичні посібники і практикуми з органічної хімії, з біоорганічної хімії, з фармацевтичної хімії. Співавтор двох патентів на винахід та на корисну модель.

На викладацькій роботі проводить лекції і практичні заняття з фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії для студентів – майбутніх хіміків, екологів, біологів, стоматологів, медиків та фармацевтів.

Відмінник освіти України.

Нагороджувалася почесними грамотами ректора УжНУ, міського голови Ужгорода.

Одружена.

Чоловік, Різак Іван Михайлович, вчений – фізик, державний службовець першого рангу у відставці.

Син, Різак Олексій Іванович, (1989 – 2012), магістр фінансів,  магістр – юрист

Радою експертів інтернет – видання «СВІТОГЛЯД» Галина Вікторівна Різак нагороджена дипломом в номінації «Кращий науково-педагогічний працівник Закарпатської області за роки Незалежності України.

Високу оцінку її науковим дослідженням при захисті дисертації дали провідні вчені України, які виступили на захисті та надіслали свої позитивні відгуки. Серед них: академік НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук Черних В.П.; доктор хімічних наук, професор Шемчук Л. А. ( Національний фармацевтичний університет); доктор фармацевтичних наук, професор Безуглий П.О. (НфАУ); доктор фармацевтичних наук , професор Панасенко О.І., завідувач кафедрою токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету; завідувач кафедрою хірургічних хвороб УжНУ, Лауреат Державної премії, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Русин В.І.; завідувач кафелрою фармацевтичних дисциплін УжНУ, кандидат медичних наук, доцент Вайс В.М; завідувач кафедрою хімії Донецького національного медичного університету імені М. Горького, доктор хімічних наук, Матвієнко А.Г.;завідувач кафедри органічної хімії , декан хімічного факультету УжНУ, проф. Лендєл В.Г.; ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, зав. Кафедрою фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії , доктор фармацевтичних наук, професор Зіменковський Б.С.; декан фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професор кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії, доктор фармацевтичних наук Р.Б. Лесик; завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор Н.О. Ветютнев; декан хімічного факультету, завідувач кафедри органічної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор хімічних наук Воловенко Ю.М.; завідувач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного університету імені І.Я. Горбачевського професор, доктор біологічних наук Фіра Л.С.; заступник генерального директора Державного експертного центру МОЗ, директор департаменту реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних документів, доктор фармацевтичних наук Кудрявцева І.Г.; завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного факультету імені О.О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Чекман І.С.; завідувач кафедри органічної хімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Орлов В.Д.; завідувач кафедри органічної та біорганічної хімії запорізького медичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор Прийменко Б.О.; начальник Відділу організаційного забезпечення експертних робіт Департаменту реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних документів, кандидат фармацевтичних наук Коляда В.В.; завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського національного університету, доктор хімічних наук, доцент Гулай Л.Д.; завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного університету, доктор медичних наук, професор Звягінцева Т.В.

Ректор Дніпропетровської медичної академії, Академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Дзяк В.Г.

(Список неповний)

Копії відгуків в редакції

СВІТОГЛЯД