У четвер, 12 травня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. Основні питання які розглядали, стосувалися навчальної, наукової та виховної діяльності фізичного факультету та прийняття правил прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Засідання розпочали із звіту декана фізичного факультету, професора Володимира Лазура. Він ознайомив присутніх зі структурою факультету, кадровим складом, освітніми та науковими досягненнями підрозділу, перспективами розвитку. Наразі на факультеті навчається 289 студентів, з них 226 бакалаврів та 63 магістри. «На факультеті склалася своя, притаманна саме нашому університету, система підготовки наукових кадрів, основою якої є залучення студентів до активної наукової роботи, починаючи вже з першого курсу. Кожний другий студент закінчує факультет, маючи одну чи кілька публікацій у реферованих та фахових журналах, матеріалах Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій» - наголосив Володимир Лазур. Фізичний факультет є лідером в університеті за кількістю публікацій, які індексуються наукометричною базою Scopus. Наразі на факультеті більше 1800 «скопусівських» публікацій. Наступним питанням розглянули Правила прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Як зазначив відповідальний секретар Приймальної комісії Петро Горват, ці зміни викликані війною із росією та необхідністю проведення вступної кампанії в умовах військового стану. Нові правила прийому включають чимало змін, значна частина яких стосуються термінів проведення вступної кампанії. Загалом в Україні є заплановані три сесії національного мультипредметного тесту (НМТ): основна – друга половина липня, серпень, додаткова – серпень, спеціальна – вересень. Основна сесія магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) відбуватиметься з 10 до 17 серпня, додаткова – з 07 до 10 вересня, спеціально організована – вересень – жовтень. Як зазначив Петро Горват, зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада, реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. Варто також зазначити, що згідно з новими правилами прийому: – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів розпочинатиметься з 1 липня; – прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня (вступ на основі ІУС (індивідуальної усної співбесіди), ТК(творчого конкурсу) і 18:00 23 серпня (вступ за результатами НМТ або ТК (складені з 1 по 18 липня); – індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно; – формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету здійснюються не пізніше 29 серпня; – вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 вересня; – зарахування вступників проводиться: - за кошти державного бюджету (за державним замовленням) – 05 вересня; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня; – переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше ніж 19 вересня. На засіданні також розглянули правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу у 2022 році у новій редакції, затвердили теми дисертаційних досліджень та зміну наукового керівни а також рекомендували до друку окремі видання. Інформаційно-видавничий центр