У четвер, 12 травня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. Основні питання які розглядали, стосувалися навчальної, наукової та виховної діяльності фізичного факультету та прийняття правил прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Засідання розпочали із звіту декана фізичного факультету, професора Володимира Лазура. Він ознайомив присутніх зі структурою факультету, кадровим складом, освітніми та науковими досягненнями підрозділу, перспективами розвитку. Наразі на факультеті навчається 289 студентів, з них 226 бакалаврів та 63 магістри. «На факультеті склалася своя, притаманна саме нашому університету, система підготовки наукових кадрів, основою якої є залучення студентів до активної наукової роботи, починаючи вже з першого курсу. Кожний другий студент закінчує факультет, маючи одну чи кілька публікацій у реферованих та фахових журналах, матеріалах Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій» - наголосив Володимир Лазур. Фізичний факультет є лідером в університеті за кількістю публікацій, які індексуються наукометричною базою Scopus. Наразі на факультеті більше 1800 «скопусівських» публікацій. Наступним питанням розглянули Правила прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Як зазначив відповідальний секретар Приймальної комісії Петро Горват, ці зміни викликані війною із росією та необхідністю проведення вступної кампанії в умовах військового стану. Нові правила прийому включають чимало змін, значна частина яких стосуються термінів проведення вступної кампанії. Загалом в Україні є заплановані три сесії національного мультипредметного тесту (НМТ): основна – друга половина липня, серпень, додаткова – серпень, спеціальна – вересень. Основна сесія магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) відбуватиметься з 10 до 17 серпня, додаткова – з 07 до 10 вересня, спеціально організована – вересень – жовтень. Як зазначив Петро Горват, зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада, реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. Варто також зазначити, що згідно з новими правилами прийому: – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів розпочинатиметься з 1 липня; – прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня (вступ на основі ІУС (індивідуальної усної співбесіди), ТК(творчого конкурсу) і 18:00 23 серпня (вступ за результатами НМТ або ТК (складені з 1 по 18 липня); – індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно; – формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету здійснюються не пізніше 29 серпня; – вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 вересня; – зарахування вступників проводиться: - за кошти державного бюджету (за державним замовленням) – 05 вересня; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня; – переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше ніж 19 вересня. На засіданні також розглянули правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу у 2022 році у новій редакції, затвердили теми дисертаційних досліджень та зміну наукового керівни а також рекомендували до друку окремі видання. Інформаційно-видавничий центр

ГАЛИНА ВIКТОРIВНА РIЗАК, білоруска, народилася в 1968 р. в місті Володимир-Волинському Волинської області.

Мама Галини Вікторівни - Зінаїда Михайлівна Юрковець, після війни переїхала з Гомельської області Білорусії на Волинь. В минулому працювала робітницею Володимир-Волинської птахофабрики.

Галина Вікторівна навчалася у першій школі в рідному місті. Під час навчання брала участь і перемагала в шкільних та міських олімпіадах. Активно займалася спортом, сім років відвідували заняття з волейболу у місцевій ДЮСШ. В школі найбільше любила хімію.

За глибокі знання і працелюбність була улюбленицею багатьох вчителів. Цікавий той факт, що фізику і математику вона знала не менше як хімію. Вчитель фізики дуже агітував її вступити до Луцького педагогічного вишу. Навіть жартував, що єдиній , кому він уступить місце і звільниться з роботи, якщо вчителькою фізики в рідну школу повернеться Галина Юрковець.

Була і активною в громадській роботі, кілька років влітку навчалася і відпочивала в таборах піонерського і комсомольського активу. Школу закінчилаа з срібною медаллю, бо одній вчительці не сподобалося, що Галина віддавала перевагу природничим дисциплінам...Не зовсім справедливо отримала в атестаті одну "четвірку".

Мріяла поступити до Чернівецького університету на хіімічний факультет, для чого їздила кілька років кожних вихідних до Луцького педагогічного інституту поглиблено готуватися до вступних іспитів. У 1985 році вирішила таки вступати до Чернівецького державного університету, для чого поїхала у Львів, щоб там пересісти на автобус до Чернівців. У Львові на вокзалі дівчина приймає самостійне рішення їхати в Ужгород для вступу на хімічний факультет Ужгородського університету, в місто, в якому до того ні разу не була, а про Ужгородський університет знала лише з довідника для вступників до вузів. Причина майже дотепна: не захотіла чекати автобусу на Чернівці, бо автобусний рейс на Ужгород був раніше...

Тоді вона ще не знала, що їде назустріч своїй долі...

Мама дізналася про те, що дочка в Ужгороді, а не в Чернівцях лише через кілька днів з листа від дочки-абітурієнтки. Галина успішно склала іспити і стала студенткою тоді ще УжДУ.

Першою перевіркою на професійність після вступу стала контрольна робота з математики з виконанням завдань надзвичайно підвищеної складності. Тоді таким чином в перший місяць в університеті перевіряли новоспечених студеентів, щоб зрозуміти з ким матимуть справу викладачі в наступні роки. Вимоги і оцінювання було дуже жорсткими, а зввання такого рівня, що кілька студентів з сімдесяти отримали задовільніі оцінки ("трійки"), а понад дев'яносто відсотків курсу - незадовільні оцінки ("двійки"). Всього дві студентки отрималм найвищі оцінки - "добре". Серед них і Галина Юрковець, рівень знань якої був найвищим. Окрема похвала стимулювала майбутню кандидатку фармацевтичних наук до навчання.

Її запросили працювати до СКТБ "Квант" вже після першого року навчання, що давало їй можливість пізнавати ази хімічних технологій і заробляти додаткові кошти. Під час навчання у вузі продовжує дивувати викладачів глибокими знанями всіх предметів, а особливо професійних.

Кілька років студентка Юрковець перемагає на студентських олімпіадах з хімії, бере участь у громадському житті факультету. Студенти обирають її комісарои будівельного загону. Активно займається науковою роботою, за рекомендацією професора Ярослава Базеля у 1987 році бере участь у Всесоюзній студентській науковій конференції у м. Вільнюс (Литва).

Перед студенткою Галиною Юрковець відкривалась блискуча перспектива науковиці.

Спеціалізуватися на кафедрі органічної хімії їй запропонував тодішній декан хімічного факультету професор Юрій Мигалина. Життя трохи скоригувало її плани та не позбавило бажання стати справжнім науково-педагогічним працівником. На третьому курсі виходить заміж. До речі, з майбутннім чоловіком вона познайомилась на обчислювальному центрі ...

Через народження сина брала навіть академічну відпустку. Професор Мигалина переїхав працювати за межі області, а перший науковий керівник Антон Добош продовжив наукову кар'єру закордоном, що викликало додаткові труднощі.

Проте Галина Вікторівна знаходить у собі сили і блискуче закінчує університет.

У 1991 році з відзнакою закінчила хімічний факультет УжНУ. В цьому ж році вступила в аспірантуру, яку завершила в 1994 р. за спеціальністю «органічна хімія».

З 1994 року по 2006 рік працювала на наукових і викладацьких посадах кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету. Колеги обирали її багато років головою профспілкової організації кафедри.

З січня 2009 року по липень 2012 року на викладацьких посадах на кафедрі органічної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків). Дисертацію захистила за спеціальністю 15.00.02. фармацевтична хімія та фармакогнозія.

Автор і співавтор сорока шести наукових публікацій методичних посібників , практикумів і видань, серед них є і з грифом МОН для студентів вишів, з органічної хімії, з біоорганічної хімії, з фармацевтичної хімії. Співавтор двох патентів на винахід та на корисну модель.

Приймала участь в Національних з'їздах фармацевтів, багатьох міжнароддних та всееупраїнських конференціях.

Викладає курс лекцій і проводить лабораторні та практичні заняття з фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії для студентів майбутніх хіміків, екологів, біологів, стоматологів, медиків та фармацевтів.

Відмінник освіти України. нагороджена почесними грамотами ректора УжНУ, міського голови Ужгорода.

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі національної освіти, досягнуті успіхи у науковій дільності Галину Вікторівну Різак нагороджено почесною грамотою Закарпатської обласної державної адміністрації, грамотою Закарпатської обласної ради, почесною грамотою Закарпатської ради профспілок.

Радою експертів інтернет-видання «СВІТОГЛЯД» нагороджена дипломом в номінації «Кращий науково-педагогічний працівник Закарпатської області за роки Незалежності України».

Нещодавно Експертною радою Благодійного фонду підтримки освіти, науково-технічної та інноваційної діяльності визнана переможцем у номінації "Кращий викладач року -2021".

За заслуги перед Українською православною церквою та благодійнсть нагороджена відзнакою Мукачівської Православної єпархії.

Про Галину Вікторівну Різак, цю непересічну особистість, талановитого вченого і педагога можна написати багато, бо часто вона в житті залишалася в тіні свого чоловіка - Івана Михайловича Різака, відомого політика і вченого, доктора фізиико-математичних наук. Можливо, це і не заслужено, але вона свідомо вибрала таку роль, стати справжнім тилом для свого чоловіка, для своєї сім'Ї...

Вона мужньо разом з чоловіком перенесла страшну трагедію - вбивство сина, прикладає надзусилля,щоб повернути його добре ім'я, добиваючись справедливого розслідування. Продовжує уcпішно займатися науовою і педагогічною діяльністю., через політичну дііяльність чоловіка багато разів піддавалася справжнісінькам репресіям... При цьому залишаєтться привітною жінкою, з чистими помислами та добросовісним відношенням до роботи. Але ми віримо, що справжні успіхи у Галини Вікторівни Різак ще попереду...

Переконані, що недалеко той час, коли вона успішно захистить докторську дисертацію.

Галина Вікторівна Різак ще немало принесе користі рідному вузу, закарпатському краю, який для неї став не менш рідним, ніж рідна Волинь.

Бажаємо їй витримки у подоланні всіх труднощів і досягнення нових життєвих вершин!

Світоглядівці.

СВІТОГЛЯДІВЦІ

Навчально-методичний посібник «Збірник задач фармацевтичної хімії” для студентів медичного факультету спеціальності «Фармація», розроблений доценткою кафедри органічної хімії, кандидаткою фармацевтичних наук Різак Г.В. упорядкований у повній відповідності до навчальної програми. Посібник включає в себе список теоретичних питань і задач, що охоплюють основні теми даного курсу і дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни, більш чітко представляти зв'язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Методичний рівень матеріалу адаптований до сучасних технологій з врахуванням підвищеної ролі самостійної роботи студентів. Різак Г.В. має багаторічний досвід викладацької роботи в Ужгородському національному університеті та Національному Фармацевтичному Університеті, з них останні майже десять років викладає курс фармацевтичної хімії для студентів спеціальності «Фармація» медичного факультету УжНУ. Це дозволило їй підготувати «Збірник задач з фармацевтичної хімії» на високому науково-методичному рівні. Даються приклади задач різного типу, щоб студент міг використати їх алгоритми для рішення. Алгоритм кожного варіанту задач подано в логічній послідовності, так, що у студента має створитися повне уявлення про хід розв`язання задачі. Важливим та позитивним є ті, що багато завдань можна використати для розрахунків, які необхідні для рішення деяких фармацевтичних проблем. Для перевірки засвоєння матеріалу даються задачі для самостійного розв`язання. В навчально-методичному збірнику наводяться задачі по визначенню летких речовин, втрати маси при прожарюванні, титрованим розчинам. Є багато задач з фізико-хімічного аналізу лікарських речовин, готових і виготовлених в аптеках, задачі з рефрактометрії, поляриметрії, фотометрії. В навчально-методичному збірнику викладено коротко теоретичний матеріал і задачі по визначенню структури лікарських речовин сучасними фізико-хімічними методами: протонної резонансної, інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії, ультрафіолетової (УФ) спектроскопії, а також теоретичний матеріал і задачі з практичного застосування хроматографічних методів в фармацевтичному аналізі: тонкошарової хроматографії (ТШХ), газової та високоефективної рідинної (ВЕРХ) хроматографії. Теоретичний матеріал та приклади розв’язування задач допоможуть студентам у самоcтійній роботі. Зазначений навчально-методичний посібник рекомендується до друку та використання у навчальному процесі. Рецензентами видання виступили доктор медичних наук, професор Олександр Торохтін та кандидатка фармацевтичних наук, доцентка кафедри фармацевтичних дисциплін УжНУ Єлизавета Бисага. Авторка висловлює щиру вдячність за допомогу у виданні курсу лекцій Олегу Анатолійовичу Немировському та Петру Олександровичу Іванову. Вл. інформація

Журналістам, серед яких були й викладачки та випускниці кафедри журналістики УжНУ, запропонували найважливіші теми – кровотечі, серцево-легенева реанімація, переломи, отруєння, опіки, панічні атаки, удушення, травми в умовах війни 01.04.2022 0 81 Надавати першу домедичну допомогу мають уміти всі, однак для журналістів, що працюють у гарячих точках, актуальність таких знань суттєво зростає. Тож в останній день березня медійників зібрали на спеціальному тренінгу – на базі Ужгородської станції екстреної медичної допомоги влаштували 4-годинні навчання лікарі «швидкої». Зліва направо: Сергій Боднар, Андрій Семедій та Едуард Горзов Зліва направо: Сергій Боднар, Андрій Семедій та Едуард Горзов Журналістам запропонували найважливіші теми – кровотечі, серцево-легенева реанімація, переломи, отруєння, опіки, панічні атаки, удушення, травми в умовах війни. На манекенах продемонстрували методику надання допомоги. Працівники «швидкої» навчали медійників надавати першу допомогуВарто відзначити, що такі тренінги лікарі проводять для різних організацій, а також для власного персоналу на базі тренінгового центру при Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги. Тут є окремий відділ експертизи якості надання медичної допомоги, яким керує Сергій Боднар. Він і відкривав захід для медійників, а навчання провели лікарі «швидкої» Андрій Семедій та Едуард Горзов. Першочергове завдання тренінгового центру – навчати медиків за новітніми європейськими протоколами, працювати з новим обладнанням. Для журналістів вперше організували тренінг із домедичної допомоги, хоч ідея таких занять давня, – повідомила начальниця відділу зв’язків з громадськістю та пресою Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова. Вона наголошує, що кожна людина повинна знати, як порятувати життя. Такі навчання мають бути кількаденними з максимальною практикою, а також проводитися що два роки, адже втрачаються навички. Працівники «швидкої» навчали медійників надавати першу допомогуСеред двох десятків учасників тренінгу були й викладачки кафедри журналістики Галина Шаповалова і Наталія Толочко, а також випускниці медійного підрозділу УжНУ – нині відомі журналістки Тетяна Лешко, Євгенія Фанта, Олеся Колодій. Тренінг розпочали з теми кровотеч. Медійникам пояснювали, як правильно зупиняти кров, накладати джгути і турнікет, що робити в ситуаціях, коли немає спецзасобів (за таких умов можна використати цупку тканину чи косинку). Відпрацювали методику використання джгутів. Відтак перейшли до травм голови, очей, хребта, переломів. Особливої увагу лікарі надали ураженням в умовах війни. Наголосили, що осколки та всілякі сторонні предмети на етапі домедичної допомоги чіпати не потрібно, лише накласти тампони й пов’язку довкола такого предмета. Якщо в потерпілого наскрізна рана, завдання на етапі домедичної допомоги – це закрити отвори (утім має значення місце ураження). Коли немає медичних засобів, допомогти може чиста тканина, яку слід втискати в рану, та навіть скотч, якщо ситуація із засобами геть погана. Працівники «швидкої» навчали медійників надавати першу допомогу«Коли людина вирішує надати допомогу іншій, то важливо подбати про власну безпеку, а також бути спокійним, мати сміливість узяти на себе відповідальність, бути лідером. Та завжди пам’ятати головне правило – не нашкодити», – наголосив Андрій Семедій. Його колега Едуард Горзов докладно продемонстрував медійникам допомогу під час серцево-легеневої реанімації. Наголосив на частих помилках, коли люди не вміють визначати місце натискання на грудну клітку, виконують нерівномірні рухи, роблять дуже повільні або дуже швидкі натиски. Окремо лікарі пояснили поведінку при опіках, отруєннях, зокрема хімічних. Так, найбільш типовий спосіб діяти швидко і правильно – це промити місце ураження чистою водою. Якщо є загроза хімічних отруєнь, найперше правило – покинути небезпечне місце. Використання марлевої пов’язки чи тканини, змоченої водою, теж може зарадити на першому етапі та в ситуації, коли загроза – у повітрі, а ви йдете містом. У частині запитань від аудиторії лікарі розповіли про методику допомоги при інсультах, удушеннях, панічних атаках, судомах. Безумовно, повний комплекс домедичної допомоги нереально вивчити впродовж кількагодинного тренінгу, утім основи здобути можна і потрібно. Та найліпше – щоб такі знання реально не знадобилися. Наталія Толочко