Згідно чинних нормативних актів втрата службового посвідчення є підставою для проведення службового розслідування з метою його відшукання, тому необхідно уточнити, чи зафіксовано по місцю служби Різака О.І. в органах ДПС у Закарпатській області факт відсутності службового посвідчення на ім’я вбитого Різака О.І. або факт його можливого повернення в органи ДПС. Источник: https://censor.net/ru/f2826033

Згідно чинних нормативних актів втрата службового посвідчення є підставою для проведення службового розслідування з метою його відшукання, тому необхідно уточнити, чи зафіксовано по місцю служби Різака О.І. в органах ДПС у Закарпатській області факт відсутності службового посвідчення на ім’я вбитого Різака О.І. або факт його можливого повернення в органи ДПС. Источник: https://censor.net/ru/f2826033

Автор фото – пресслужба Міністерства освіти і науки України 13 червня 2022 року, на онлайн-майданчику для комунікації та ефективної взаємодії представників бізнесу та наукової спільноти «Наука та бізнес» зареєстровано близько 600 активних науковців та 30 представників бізнесу. «Важливим завданням України у воєнний та післявоєнні періоди буде розвиток соціально-економічної сфери. Вдячний українським науковцям, освітянам, а також підприємцям, що активно спрямовують свій потенціал задля перемоги та розбудови нашої держави», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. На платформі зареєстровано 45 актуальних наукових розробок, зокрема із галузей національної безпеки, військових і технічних наук, а також 8 пропозицій щодо проведення та реалізації спільних досліджень у сфері технічних, сільськогосподарських, економічних, медичних, педагогічних та інших наук. Сьогодні для України необхідні такі пропозиції українських учених: створення світлодіодних систем високої потужності з можливістю синтезування світла наближеного до денного; розроблення інтелектуальних світлодіодних систем фітоосвітлення для підвищення врожайності сільськогосподарських культур; виготовлення композиційного палива з відходів (за офіційними даними в Україні накопичено близько 36 млрд тонн відходів); виведення нових сільськогосподарських нішевих плодових культур, зокрема садова ірга, аронія, японська айва та обліпиха. Як працювати з платформою «Наука і бізнес», можна ознайомитись за посиланням.

У четвер, 12 травня, відбулося чергове засідання Вченої ради УжНУ. Основні питання які розглядали, стосувалися навчальної, наукової та виховної діяльності фізичного факультету та прийняття правил прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Засідання розпочали із звіту декана фізичного факультету, професора Володимира Лазура. Він ознайомив присутніх зі структурою факультету, кадровим складом, освітніми та науковими досягненнями підрозділу, перспективами розвитку. Наразі на факультеті навчається 289 студентів, з них 226 бакалаврів та 63 магістри. «На факультеті склалася своя, притаманна саме нашому університету, система підготовки наукових кадрів, основою якої є залучення студентів до активної наукової роботи, починаючи вже з першого курсу. Кожний другий студент закінчує факультет, маючи одну чи кілька публікацій у реферованих та фахових журналах, матеріалах Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференцій» - наголосив Володимир Лазур. Фізичний факультет є лідером в університеті за кількістю публікацій, які індексуються наукометричною базою Scopus. Наразі на факультеті більше 1800 «скопусівських» публікацій. Наступним питанням розглянули Правила прийому на навчання в УжНУ в новій редакції. Як зазначив відповідальний секретар Приймальної комісії Петро Горват, ці зміни викликані війною із росією та необхідністю проведення вступної кампанії в умовах військового стану. Нові правила прийому включають чимало змін, значна частина яких стосуються термінів проведення вступної кампанії. Загалом в Україні є заплановані три сесії національного мультипредметного тесту (НМТ): основна – друга половина липня, серпень, додаткова – серпень, спеціальна – вересень. Основна сесія магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) відбуватиметься з 10 до 17 серпня, додаткова – з 07 до 10 вересня, спеціально організована – вересень – жовтень. Як зазначив Петро Горват, зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада, реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. Варто також зазначити, що згідно з новими правилами прийому: – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження документів розпочинатиметься з 1 липня; – прийом заяв та документів розпочинається 29 липня та закінчується о 18:00 8 серпня (вступ на основі ІУС (індивідуальної усної співбесіди), ТК(творчого конкурсу) і 18:00 23 серпня (вступ за результатами НМТ або ТК (складені з 1 по 18 липня); – індивідуальні усні співбесіди проводяться з 09 по 16 серпня включно; – формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету здійснюються не пізніше 29 серпня; – вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 02 вересня; – зарахування вступників проводиться: - за кошти державного бюджету (за державним замовленням) – 05 вересня; - за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня; – переведення на вакантні місця державного замовлення – не пізніше ніж 19 вересня. На засіданні також розглянули правила прийому до Природничо-гуманітарного фахового коледжу у 2022 році у новій редакції, затвердили теми дисертаційних досліджень та зміну наукового керівни а також рекомендували до друку окремі видання. Інформаційно-видавничий центр