1.Що послужило ( які документи або інше) підставою внесення факту реєстрації¬ виявленого   тіла Різака О.І. в << Книгу реєстрації злочинів та пригод>> ( дата і час реєстрації; прізвище, ім'я, по-батькові та посада особи, яка здійснила цей запис)?

Провести процесуальний огляд   <<Книги реєстрації злочинів та пригод>>, а також допитати службову особу, яка здійснила в ній запис 16.11.12.

2. Провести відповідну судову комп'ютерно-технічну експертизу для встановлення:

а) з якого комп'ютера в мережу інтернет внесено нібито «передсмертну» записку від імені Різака О.І.;

б) під яким логіном та паролем користувача здійснено дане внесення;

в) точна дата та час внесення;

г) при встановленні особи або осіб, які користують¬ся даним комп'ютеро¬м допитати їх в якості свідків.

3. Для фахівців добре відомо  про можливість відновлення будь-якої інформації¬, яка містилася в мобільному телефоні та sim-карті і яка в послідуючому була стерта, при використанні відповідного спеціального обладнання. З врахуванням даної обставини необхідно дослідити мобільний телефон та sim-карту Різака О.І..