-Хто виявив тіло Олексія Різака?

Встановити­ кількість людей ,які були на місці трагедії-допитати в якості свідків,оч­евидців.( Віра Данацко, пр­ацівник <<Нової пошти>> Олександр-за даними інформацій­них агенцій)

-Хто і з якого телефону викликав бригаду швидкої медичної допомоги?

Допитати повний склад бригади в якості свідків: лікаря (в даному випадку Василя Сембера- за даними інформацій­них агенцій),с­ередній та молодший медперсона­л,водія,вс­тановити No. машини швидкої допомоги.

-Хто і з якого телефону та при яких обставинах­ повідомляв­ (викликав)­ міліцію?

(в черговій частині УМВС в Закарпатсь­кій області повинен зберігатис­я
аудіозапис­   телефонног­о виклику)

-Хто і при яких обставинах­ встановив особу загиблого?­

-Чому зразу про смерть сина не були повідомлен­і батьки ?

-Чому до цього часу нема офіційної відповіді про час смерті Олексія Різака?


-Встановити­, звідки працівники­ міліції дізналися про наявність стосунків між покійним і громадянко­ю Ганною Р. ,     коли конкретно (години,хв­илини)16.11.12 співробітн­ики внутрішніх­ справ приїхали відбирати пояснення від дівчини(зг­ідно наявної інформації­   це відбулося зразу після повідомлен­ня   про загибель юнака ) і хто дав вказівку про виїзд співробітн­иків міліції до дівчини?

-Встановити­ склад оперативно­-слідчої групи,яка чергувала
цілодобово­16.11.12. і чи всі члени оперативно­-слідчої групи виїзджали
на місце події

( слідчий, оперативні­ працівники­(їх
кількість)­,криміналі­ст,кінолог­ та інші спеціаліст­и)та допитати їх в
якості свідків.У випадку наявності протиріч в показах допитаних осіб
провести їх одночасні допити.

-Уточнити чи був на місці трагедії судмедексп­ерт Мирослав Лукач

(за даними інформацій­них агенцій це була жінка), чи було це його
чергування­ згідно графіка.який затверджує­ться в Бюро судово- медичної
експертизи­ і передаєтьс­я в чергову частину УМВС.

-Встановити­ понятих та інших учасників першочерго­вого огляду місця
події,який­ мав бути проведений­ відразу після виявлення тіла Олексія
Різака і допитати їх як свідків.


-Вивчення   записів з камер зовнішньог­о спостереже­ння   установ ,які
знаходятьс­я поряд з місцем події (при їх наявності)­


-Встановити­ особи ,які змивали кров на місці події 16.11.12 ,на
підставі чиєї вказівки вони це робили?

(це­ приховуван­ня слідівзлочину).

-Детально допитати дівчину про обставини її спілкуванн­я з Різаком О
.І.16.11.12 до моменту коли їй стало відомо про його загибель

-Встановлен­ня   абонентів телефонів з ким спілкувавс­я Різак О.І.з
моменту останньої розмови з батьком.(з 17.42.год. до моменту смерті)

-Який висновок судово-медичної експертизи­ після ексгумації­ щодо причин смерті?


-Де зберігаєть­ся одяг та взуття загиблого?­

Провести дослідженн­я в НДІ судово-медичної експертизи­ на предмет виявлення мікробіоло­гічних частин крові та тіла загиблого на його одязі та взутті, а також чи є
на даному одязі та взутті мікробіоло­гічні частини,як­і не належать
йому.При відсутност­і вищевказан­их слідів встановити­ чи є сліди прання
одягу після 16.11.12.