Відома авторитетна науковиця в галузі органічної хімії Галина Вікторівна Різак передала до фондів Наукової бібліотеки УжНУ приірники свого найсучаснішого навчально-методичного посібника з біоорганічної хімії, що днями вийшов друком у видавництві Друкарня Бреза. Дякуємо завідувачці відділом бібліотеки Марті Грищулі за допомогу!

Авторка також передасть ряд примірників рецензентам видання, а також до Навчально-наукового інституту хімії та екології УжНУ.

Навчально-методичний посібник " Біоорганічна хімія» підготовленийії Галиною Вікторівною Різак яка має великий більш як тридцятирічний досвід викладання органічної, фармацевтичної та біоорганічної хімії на хімічному, меличному, біологічному, стоматологічному факультетах УжНУ та у Національному фармацевтичному університеті (м. Харків).

Навчально-методичний посібник складається зі вступу, теоретичного матеріалу, питань для самоконтролю, комплексних практичних завдань, тестових питань для самостійної роботи, лабораторних робіт та переліку використаних джерел.

Перелік розділів відповідає робочій навчальній програмі, яка викладається згідно навчального плану студентам медичного, стоматологічного, хімічного та біологічного факультетів УжНУ.

За змістом розділи посібника мають логічну структуру та відповідають сучасним принципам викладання біоорганічної хімії у вузах. Обсяг навчального посібника повністю відповідає обсягам до навчальних видань такого рівня.

До теоретичної частини укладачка додала тести та питання для самоперевірки і самоконтролю,

Теоретичний матеріал відповідає спеціальності студентів, тести з еталонами відповідей сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, розумінню та практичному застосуванню в майбутній фаховій діяльності.

Практичні завдання стимулюють творчий процес роботи студентів та підвищують їх зацікавленість у самостійній підготовці.

Авторитетні рецензенти  вважаю за доцільне рекомендувати даний навчально-методичний посібник до використання у навчальній роботі.

Навчально-методичний посібник буде корисним студентам, які вивчають біоорганічну хімію у вузах.

Авторка дякує професору, доктору хімічних наук Чундаку Степану Юрійовичу, професору, доктору біологічнизхнаук Любові Михайлівні Фельбабі-Клушиній та доценту, кандидату хімічних наук Світлані Василівні Галлі-Бобик за рецензування посібника та високу оцінку її науково-методичної роботи.

Найближчими днями Галина Вікторівна Різак передасть посібники до фондів Наукової бібліотеки УжНУ. 

Також завдяки допомозі Ганни Антонівни Смірнової можна буде користуватися електронним посібником, його розміщено в репозитарії УжНУ.

Різак Г.В. Біоорганічна хімія : навч.-метод. посіб.– Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2024. – 667 с.

Вл інф.