ВІдома науковиця Галина Різак завершила роботу над навчально-методичним посібником з біоорганічної хімії «Навчально-методичний посібник з біоорганічної хімії» доповнює перелік наукових та навчальних видань, що вже вийшли друком раніше.

Посібник складається зі вступу, теоретичного матеріалу, лабораторних робіт,, питань для самонтролю, комплексних практичних завдань з еталонами відповідей, тестових питань для самостійної роботи та переліку використаних джерел.

Посібник відповідає робочій навчальній програмі, яка викладається згідно навчального плану студентам медичного, стоматологічного, хімічного та біологічного факультетів. За змістом розділи посібника мають логічну структуру та відповідають сучасним принципам викладання біоорганічної хімії у вузах.

Обсяг навчального посібника повністю відповідає обсягам до навчальних видань такого рівня.

Різак Г.В. має великий досвід викладання біоорганічної хімії, близько двадцяти років викладає біорганічну хімію для студентів хімічного, медичного, стоматологічного та біологічного факультетів УжНУ.

Список використаних джерел містить широкий перелік наукових та навчальних видань сучасних вітчизняних та закордонних вчених та педагогів. Це є підтвердженням того, що навчальний посібник побудований на використанні існуючого досвіду, сучасних концепцій та підходів у викладанні біоорганічної хімії.

Вивчення наданого матеріалу, ознайомлення із текстом навчального посібника, на основі вищевикладеного, дає можливість відзначити, що навчальний посібник є комплексною та завершеною роботою, підготовлений на належному теоретичному, методичному і прикладному рівні За структурою, змістом та обсягом навчальний посібник відповідає вимогам МОН України, що дозволяє рекомендувати його до використання при викладанні біоорганічної хімії та друку.

Навчально-методичний посібник буде корисним студентам, які вивчають біоорганічну хімію у вузах.

Нагадаємо, що Різак Галина Вікторівна, доцентка кафедри органічної хімії хімічного факультету УжНУ, кандидатка фармацевтичних наук, авторка та співавторка майже шестидесяти публікацій, одної монографії, шістнадцяти навчальних посібників та навчально-методичних видань - чотирьох з органічної хімії (одного в електронному виді), трьох з біоорганічної хімії (одного в електронному виді), десяти з фармацевтичної хімії (три в електронному виді), учасниця Національних з'їздів фармацевтів, багатьох міжнародних конференцій, в тому числі в ЄС, авторка та співавторка багатьох так званих скопусних та фахових публікацій, в тому числі з методики викладання фармацевтичної хімії.