Семак Дмитро Григорович  народився 28 грудня 1936 р. в с.Лупків Ліського району Ряшівської області (Польща).

    З 1946 р. проживає в м.Теребовля, селах Семенів, Малів Теребовлянського району Тернопільської області. Середню освіту здобув у м.Теребовля в 1955 р. З 1955 до 1960 рр. навчається на фізичному факультеті Ужгородського університету.      На кафедрі загальної фізики спеціалізується з фізики напівпровідників. По завершенні навчання працює лаборантом, а з 1961 до 1966 рр. – старшим інженером напівпровідникової лабораторії цієї ж кафедри.

    За час навчання в заочній аспірантурі (1963-1967) під керівництвом Д.В.Чепура займається дослідженням фотоелектретного стану в йодиді ртуті. Ним розроблена оригінальна, захищена авторським свідоцтвом, методика визначення параметрів рівнів прилипання методом термостимульованого струму в фотоелектретному режимі.

     Одержані результати представлені і захищені в 1968 р. в Дніпропетровському університеті як кандидатська дисертація. У наступні роки Д.Г.Семак займається дослідженням фізико-хімічних властивостей напівпровідників типу АУВУП, з метою одержання реєструючих середовищ.

     У 1966 р. обраний на посаду старшого викладача кафедри фізики напівпровідників, у 1969 р. – доцентом, а з 1990 р. він – професор цієї ж кафедри. Протягом п”яти років (1978-1983) Д.Г.Семак працює деканом фізичного факультету УжДУ.

     Зміст докторської дисертації, захищеної в 1989 р. на засіданні Вченої ради Інституту напівпровідників НАН України, становили результати досліджень фотоіндукованих змін в некристалічних халькогенідних матеріалах. Комплексне дослідження фотоіндукованих змін в тонких шарах некристалічних халькогенідів дозволило Д.Г.Семаку встановити важливі механізми зміни середнього порядку, які відповідають за оптичний запис інформації.

     Показано, що дані матеріали можуть бути використані для реєстрації оптичної інформації, створення оптичних елементів, відеодисків, тощо. Дослідно-конструкторські розробки доведені до практичного використання даних матеріалів як захисних елементів цінних паперів, документів, товарів, товарних знаків тощо.       Д.Г.Семак ьув керівником одного з важливих напрямків в Інституті фізики і хімії твердого тіла УжНУ, пов”язаного із розробкою та використанням складних халькогенідних склоподібних матеріалів для інфрачервоної техніки та оптичної реєстрації інформації.

     Автор понад 300 наукових праць, 12 винаходів, співавтором більше 10 монографій і підручників.

     В очолюваній Д.Г.Семаком науковій групі захищено 10 кандидатських та 3 докторські дисертації. Вченим проведена значна робота по створенню кафедри прикладної фізики на фізичному факультету УжДУ та відкриттю спеціальності “Наукоємні фізичні технології” по напрямку розвитку спеціалізації “фізико-технічна експертиза”.

     Ним було розроблено навчальний план підготовки спеціалістів на новій кафедрі, яку він очолив у 1999 р., створена матеріально-технічна біза підготовки експертів широкого профілю.

     Д.Г.Семак нагороджений багатьма грамотами та медалями за багаторічну працю в Ужгородському національному університеті.