ПОТОРІЙ МАРІЯ ВАСИЛІВНА доктор хімічних наук, професор, Відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України

     Поторій М.В. народилася 14 листопада 1945 року в с. Макарієво Мукачівського району Закарпатської області.

     В 1963 році закінчила Ужгородську школу-інтернат №1 і вступила на хімічний факультет Ужгородського держуніверситету, який у 1968 році закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність – хімік, викладач хімії, – і була рекомендована для продовження навчання в аспірантурі.

     З вересня 1968 року Поторій М.В. починає працювати асистентом на кафедрі хімії напівпровідників УжДУ і працює над підвищенням свого наукового та навчально-методичного рівня. У жовтні 1973 року Поторій М.В. поступає у заочну аспірантуру при кафедрі хімії напівпровідників і переходить працювати на посаду молодшого наукового співробітника ПНДЛ по вивченню складних напівпровідників. У 1980 році Поторій М.В. у Львівському державному університеті ім.І.Я.Франка захищає дисертацію “Получение и исследование физико-химических свойств тройных селенидов, образующихся в системах Ме–B V –Se” і здобуває вчений ступінь кандидата хімічних наук. З 1985 року Поторій М.В. працює на посаді старшого наукового співробітника ПНДЛ. У 1992 році одержує вчене звання старшого наукового співробітника.

     У 1992 році Поторій М.В. переходить на посаду доцента кафедри хімії твердого тіла і напівпровідників, а в 1994 році в Львівському державному університеті ім. І.Я.Франка захищає докторську дисертацію “Взаємодія в системах Cu(Ag, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi)–P–S(Se)”. З весни 1995 року Поторій М.В. працює на посаді професора кафедри неорганічної хімії.

     У 1997 році їй присвоєне вчене звання професора по кафедрі неорганічної хімії. Вона читає лекційні курси “Будова речовини”, “Кристалохімія”, “Симетрія і властивості кристалів”, “Рентгеноструктурний аналіз”, “Загальна хімія”. Поторій М.В. є спеціалістом по напівпровідниковому матеріалознавству. Вона вивчає фізико-хімічну взаємодію у фосфорвмісних потрійних халькогенідних системах, де в ролі металевого компоненту виступають Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi, а в ролі халькогену сірка та селен.

     Для всіх систем пообудовані діаграми стану псевдобінарних розрізів та ізотермічні перерізи потрійних систем. Вивчена фізикохімічна взаємодія в системах на основі потрійних сполук, що дало можливість одержувати матеріали з проміжковими властивостями. У вивчених системах ідентифіковано 38 потрійних сполук, для 11 з них повністю розшифрована кристалічна структура. Досліджені діаграми стану стали основою науково обґрунтованого вибору методів синтезу та вирощування монокристалів потрійних фаз. Поторій М.В. розроблено оптимальні умови вирощування монокристалів фосфорвмісних потрійних халькогенідів методом направленої кристалізації з розплаву та методом хімічних транспортних реакцій. Проведена кристалохімічна класифікація потрійних фаз. Вперше запропоновано механізм формування фосфорвмісних халькогенідів. Встановлено, що сполуки Sn2P2S6 та Sn2P2Se6 володіють нестандартно високими значеннями п’єзомодулів і піроелектричних коефіцієнтів, завдяки чому вони можуть бути конкурентноздатними до кристалів тригліцеринсульфату в якості п’єзо- і піродатчиків. На сучасному етапі паралельно з дослідженням нових потрійних фосфорвмісних систем йде розробка технології одержання композиційних та керамічних матеріалів на основі Sn2P2S6.

     Поторій М.В. є автором більш ніж 150 наукових праць, має 2 авторські свідоцтва про винаходи, нагороджена дипломом другого ступеня за участь у Виставці досягнень народного господарства Української РСР (1990 рік), є автором монографії “Професор М.І.Головей – фундатор наукової школи матеріалознавства на Закарпатті”.

     М.В.Поторій – член науково-методичної Ради УжНУ, член бібліотечної Ради УжНУ, член вченої Ради хімічного факультету, голова науково-методичної комісії хімічного факультету.

     За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та високий професіоналізм в 2004 році Поторій М.В. нагороджена знаком “Відмінник освіти”, а в 2009 році удостоєна почесного звання “Заслужений працівник освіти України”.