БАЗЕЛЬ ЯРОСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ доктор хімічних наук, професор, Відмінник освіти України, Винахідник СРСР, Заслужений винахідник України, Заслужений професор ДВНЗ «УжНУ»

     Я. Р. Базель народився 16 квітня 1956 року в смт Великий Березний Закарпатської області. У 1973 році з золотою медаллю закінчив Великоберезнянську середню школу. В 1973–1978 роках навчався на хімічному факультеті Ужгородського державного університету,

     Під керівництвом професора П. П. Кіша займався дослідженням процесів комплексоутворення та екстракції плюмбуму з основними барвниками. 30 травня 1984 року у Дніпропетровському державному університеті захистив дисертацію «Комплексоутворення і екстракція свинцю з галогенід-іонами та основними барвниками», на підставі чого йому було присвоєно вчений ступінь кандидата хімічних наук. 29 лютого 2000 року в Київському національному університеті їм. Т. Г. Шевченка Я. Р. Базель захищає докторську дисертацію «Іонні асоціати ацидокомплексів металів з основними барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії» і у травні цього ж року йому присвоюється вчений ступінь доктора хімічних наук.

     Протягом 2001-2014 років Я. Р. Базель очолював кафедру аналітичної хімії Ужгородського університету, з 2014 року по теперішній час працює професором кафедри аналітичної хімії Ужгородського університету. Я. Р. Базель є відомим спеціалістом у галузі аналітичної хімії. Його наукові інтереси стосуються спектральних та електроаналітичних методів аналізу.

     В останні роки займається питаннями мініатюризації, автоматизації аналітичних вимірювань, розвитком in situ вимірювань, а також сенсорних технологій. На протязі 1992-2015 рр. Я. Р. Базель безперервно керує науковими держбюджетними тематиками, що проводяться на кафедрі аналітичної хімії УжНУ, керує дисертаційними та дипломними роботами. 

     Його перу належать близько 500 наукових праць, в тому 75 наукових статей в міжнародних журналах з високими імпакт-факторами, що входять до науково метричної бази WoS та Scopus. Я.Р. Базель має 23 авторські свідоцтва та патенти України на винаходи, 3 свідоцтва на рацпропозиції.

     Є членом Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, головою його Західного відділення, експертом Міністерства освіти та науки України, заступником голови Вченої Ради хімічного факультету УжНУ, заступником голови спеціалізованої вченої Ради при ДВНЗ УжНУ, членом редколегій фахових наукових журналів «Методи та об’єкти аналізу», «Вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» та «Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Хімічні науки».

     Удостоєний почесних звань «Заслужений винахідник України» (2006 р.), «Відмінник освіти України» (2004 р.), нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР», почесною медаллю Лесі Українки, грамотами Закарпатської обласної Ради та Закарпатської обласної адміністрації