ШМАНЬКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ кандидат хімічних наук, доцент

     Серед викладачів хімічного факультету, які внесли значний вклад у відкриття спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та розвиток кафедри екології та охорони навколишнього середовища був кандидат хімічних наук, доцент Шманько Павло Іванович.

     Шманько П.І. народився 11 листопада 1946 р. в с. Копинівці Мукачівського району Закарпатської області. У 1964 р. закінчив Копинівську середню школу і поступив на навчання на хімічний факультет Ужгородського державного університету.

     У 1969 р. він успішно завершив навчання в університеті, отримав диплом про вищу освіту і Державною комісією з розподілу молодих спеціалістів був направлений на роботу в одну із середніх шкіл Житомирської області. Одночасно з отриманням диплома П.І.Шманько отримав рекомендацію в аспірантуру, чим успішно скористався, і в листопаді 1969 р. був зарахований до аспірантури при кафедрі загальної та неорганічної хімії.

     Однак у грудні цього ж року був призваний на строкову військову службу. З 1 січня 1971 р. П.І.Шманько продовжив навчання в аспірантурі.

     Під керівництвом доцента Буцка С.С. він займався синтезом та дослідженням будови і властивостей комплексних сполук 3d-металів з гідразидами бензойних кислот.

     На основі цих досліджень ним було захищено кандидатську дисертацію 28 березня 1977 р. в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського АН УРСР (м. Київ) і отримав наукову ступінь кандидата хімічних наук.

     З січня 1974 р. П.І.Шманько працює на посаді асистента кафедри загальної та неорганічної хімії, а з вересня 1984 року – доцентом цієї ж кафедри.

     З 1993 р. по вересень 2001 р. П.І.Шманько завідував кафедрою хімічної технології та виробничої екології у створенні якої брав активну участь.

     Під його керівництвом на кафедрі була проведена велика робота по відкриттю у червні 1993 року нової спеціальності по підготовці спеціалістів-екологів.

     Відкриття нової спеціальності вимагало розробки нового навчального плану, читання студентам нових навчальних курсів, тощо. З цим завданням П.І.Шманько успішно справився. Разом з тим Павло Іванович продовжував активно займатися науковими дослідженнями в області хімії координаційних сполук.

     Він є автором та співавтором понад 70 наукових праць, які опубліковані у відомих фахових виданнях. З вересня 2001 року працював старшим науковим співробітником науково-дослідної частини університету.

     П.І.Шманько був активною людиною, толерантною, високо інтелектуальною. Його любили та поважали колеги по роботі, студенти. Протягом багатьох років співав у хоровій капелі викладачів університету «Боян».

     На жаль важка хвороба давала про себе знати і 15 лютого 2008 року П.І.Шманько відійшов у вічність. Але світла пам'ять про Павла Івановича Шанька залишилась у спогадах колег та учнів