ПУГА Павло Павлович (народився 5 липня 1946 року) — доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

     Закінчив фізичний факультет УжДУ за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики» у 1969 році.

     Трудова діяльність: аспірант кафедри фізики напівпровідників УжДУ (1969–1972 рр.); старший інженер кріогенної лабораторії УжДУ (1972–1975 рр.); молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник ПНДЛ УжДУ (1975–1985 рр.); старший науковий співробітник Ужгородського відділення ІЯД АН УРСР (1985–1990 рр.); завідувач відділу оптичних матеріалів квантової електроніки Ужгородського відділення ІЯД АН УРСР (1990–1992 рр.); завідувач відділу оптичних матеріалів квантової електроніки ІЕФ НАН України (1992–2006 рр.); старший науковий співробітник відділу матеріалів функціональної електроніки ІЕФ НАН України (2007–2017 рр.); професор кафедр оптики і твердотільної електроніки фізичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за сумісництвом у 2004–2017 рр.).

     Із 2017 року — професор кафедри твердотільної електроніки та інформаційної безпеки фізичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

     У 1974 році рішенням спеціалізованої ради при Львівському держуніверситеті ім. Івана Франка присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (тема дисертації: «Оптичні дослідження енергетичної структури склоподібних напівпровідників типу АVBVICVII»).

     У 1990 році рішенням спеціалізованої ради при Київському держуніверситеті ім. Т.Г. Шевченка присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук (тема дисертації: «Температурні спектрально-структурні зміни та оптичні властивості халькогалогенідних стекол АV-BVI-CVII»).

     Галузі наукових інтересів: матеріалознавство, фізика напівпровідників і діелектриків, оптика і спектроскопія.

     Має 204 друкованих праць та 7 патентів.