Височанський Ю.М. народився 2 серпня 1953 р.

     Закінчив Ужгородський державний університет в 1975 році.

     Захистив кандидатську дисертацію в 1980 та докторську дисертацію в 1987 роках. У 1992 році отримав вчене звання професора по кафедрі фізики напiвпровідників.

     Височанський Ю.М. працює і отримав вагомі результати в галузі фізики напівпровідників, сегнетоелектриків, структурних фазових переходів, нелінійнооптичних халькогенідних матеріалів.

     У 1995 році отримав звання "Заслужений діяч науки і техніки України", у 2000 р. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, у 2006 р. отримав почесне звання "Заслужений професор УжНУ".

     У травні 2021 року Височанський Ю.М. обраний академіком НАН України по Відділенню фізики і астрономії зі спеціальності "прикладна фізика, фізика мультифероїків".

     З 1993 року по 2005 рік працював на посаді проректора з наукової роботи Ужгородського національного університету.

     За належну організацію наукової роботи, широку міжнародну співпрацю у 2003 році Височанському Ю.М. оголошено подяку Прем'єр-міністра України.

     Член-кореспондент НАН України проф. Височанський Ю.М. є автором та співавтором біля 450 наукових праць, має шість патентів на винаходи, співавтор п'яти наукових монографій та шести навчальних посібників. Підготував сімнадцять кандидатів наук.

     Загалом, в розвинутому ним науковому напрямку захищені три докторські та понад 20 кандидатських дисертаціїй.

     Є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій, працював в складі експертної комісії ВАК України.

     Неодноразово виступав з науковими доповідями та лекціями на міжнародних конференціях та в університетах Австрії, Іспанії, Франції, Нідерландів, США, Японії, Чехії, Польщі, Латвії, Литви, Росії та інших країн.

     Обраний до складу Координаційної ради Європейського фізичного товариства.       Проф. Височанський Ю.М. є членом оргкомітету та організатором більше 10 міжнародних наукових конференцій, членом редколегій наукових журналів "Фізичної оптики", "Інформаційні та енергетичні технології". Є керівником міжнародних грантів INTAS, COPERNICUS, SCOPES, УНТЦ та Українсько - Литовського міждержавного наукового проекту з тематики досліджень фізичних принципів та розробки нових матеріалів для інформаційних технологій.