Українські школи отримали більше можливостей, щоб у межах академічної автономії заявити про свою суб’єктність у системі освіти. Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, коментуючи можливість вибору школи щодо організації освітнього процесу за власними освітніми програмами. За словами голови Держслужби, ініціативність шкіл у створенні власних освітніх програм сприятиме змінам і підвищенню якості в школі. «Школи отримали більше можливостей, щоб у межах академічної автономії заявити про свою суб’єктність у системі освіти. У них з’явився вибір, як організувати освітній процес: продовжувати працювати за типовою освітньою програмою або ж заявити про свою унікальність і розробити власну освітню програму, не на основі типової, щоб відгукнутися на запит кожного свого учня, його батьків, учителя і своєї громади загалом. Така “децентралізація” в освіті дійсно сприятиме змінам і підвищенню якості в школі», — зазначив голова Державної служби якості освіти. Також у Державній службі якості освіти презентували методичні рекомендації «Розробляємо освітню програму» та додаткові можливості, що отримує школа, втілюючи власну «нетипову» освітню програму. Зокрема, школи мають можливості реалізовувати академічну свободу, оновлювати зміст освіти з огляду на потреби сьогодення, врахувати специфіку своєї роботи і стратегії розвитку. Окрім того, у разі втілення власної «нетипової» освітньої програми школи зможуть оновити змістову складову навчання, формувати компетентності учнів з окремих або усіх освітніх галузей на рівні вищому, ніж це передбачено державним освітнім стандартом, а також упроваджувати інноваційні педагогічні технології та поширювати свій напрацьований досвід. Авторами освітніх програм можуть бути педагоги та педагогічні колективи закладів освіти, наукові й науково-педагогічні працівники. Нетипові освітні програми затверджує Державна служба якості освіти.