Доцентка кафедри органічної хімії Навчально-наукового інституту хімії та екології, кандидатка фармацевтичних наук Галина Вікторівна Різак виступила на міжнародній науковій конференції в Польщі з доповіддю "ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ PASS ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИНТЕЗОВАНИХ СПОЛУК З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 2,4-ДІОКСО- ТА 4-ІМІНО-2-ОКСО-3-ФЕНІЛ-5-R-6-R`-ТІЄНО[2,3-D]ПІРИМІДИНІВ".

Вітаємо Галину Вікторівну з цим важливим науковим успіхом!

P.S. Як тільки що стало відомо, підготовлена Галиною Вікторівною Різак стаття "Комп’ютерне прогнозування біологічної активності хімічних сполук як основа пошуку та оптимізації базових структур нових ліків в органічній хімії та фармацевтичній технології на прикладі 2,4-ДІОКСО- ТА 4-ІМІНО-2-ОКСО-3-ФЕНІЛ-5-R-6-R`-ТІЄНО[2,3-d]ПІРИМІДИНІВ" отримала позитивні рецензії та рекомендації для публікації в міжнародних наукових журналах, що індексуються в Scopus.

Дякуємо Марії Михайлівні Холопік та Олесі Олексіївні Холопік за допомогу Галині Різак для участі в міжнародній конференції. 

Вл.інф.