На хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» якісну підготовку отримали багато висококваліфікованих спеціалістів, які стали провідними науковцями, професорами, керівниками відомих столичних вузів, престижних інститутів НАН України та Росії.

Вони яскраво проявили себе на науково-педагогічній ниві та здобули повагу й всесвітнє визнання для української науки.

Відзначаємо, що особливою гордістю нашого факультету є академік НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Лауреат Республіканської комсомольської премії ім. М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва, Почесний доктор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор Кошечко В’ячеслав Григорович.

Член-кореспондент НАН України, академік Української технологічної академії, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського та премії ім. А.І. Кіпріанова НАН України, Почесний доктор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор Керча Юрій Юрійович;

Член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор ДВНЗ «УжНУ», доктор хімічних наук, професор Пехньо Василь Іванович.

Член-кореспондент Російської Академії наук, Заслужений діяч науки і техніки Російської Федерації, Лауреат Премії Ради Міністрів СРСР та Премії ім. академіка В.А. Каргіна, доктор хімічних наук, професор Іванчев Сергій Степанович.

Декан хімічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (1986–1997 рр.), Лауреат премії ім Л.В. Писаржевського НАН України, Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету, почесний професор ДВНЗ «УжНУ», доктор хімічних наук, професор Сухан Василь Васильович.

Ректор Волинського державного університету ім. Лесі Українки (1995–2005 рр.), завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк), Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, академік і Лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Нью-Йоркської Академії Наук та низки галузевих академій наук України, Соросовський професор, професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор Олексеюк Іван Дмитрович.

Ректор Мукачівського державного університету, академік Української технологічної академії, член Міжнародної кадрової академії, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Мигалина Юрій Вікентійович.

Почесні доктори ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: доктор хімічних наук, професор В.М. Гранчак;

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор хімічних наук, професор В.І. Станінець (Інститут органічної хімії НАН України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка);

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор хімічних наук, професор, старший науковий співробітник Магдинець Василь Васильович (Інститут хімії високомолекулярних сполук АН України (м.Київ));

почесний професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доктор хімічних наук, професор Б.Й. Набиванець (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка) та ін.

Відомі науковці та педагоги хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:

Почесний хімік СРСР, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор хімічних наук, професор Головей Михайло Іванович,

доктор хімічних наук, професор Кіш Павло Павлович, кандидат хімічних наук, доцент Смоланка Іван Васильович стали фундаторами нових наукових шкіл на кафедрах неорганічної, аналітичної та органічної хімії Ужгородського національного університету.

Їх учнями були підготовлені й захищені десятки кандидатських і докторських дисертацій.

Заслуженими професорами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» стали:

доктори хімічних наук, професори, які зараз працюють на хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: Винахідник СРСР, Член Наукової Ради “Каталіз та його промислове використання” при АН України, Член корпусу Угорської Академії Наук, зовнішній Член Угорської Академії Наук Соболч-Сотмар-Берегського відділення, доктор хімічних наук, професор Гомонай Василь Іванович;

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Переш Євген Юлійович;

Відмінник освіти України, Винахідник СРСР, Заслужений винахідник України, доктор хімічних наук, професор Базель Ярослав Рудольфович;

академік УТА, доктор хімічних наук, професор Чундак Степан Юрійович.

Серед наших випускників деканами хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» плідно працювали професори та доценти: Головей М.І. (1960-1968 рр.), Смоланка І.В. (1968-1974 рр.), Меліка Ю.В. (1974-1980 рр.), Єршов Б.М. (1981-1986 рр., 1988-1996 рр.), Мигалина Ю.В. (1986-1988 рр.), Лендєл В.Г. (з 1996 р. по теперішній час).

З більш детальним переліком відомих випускників хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – докторів та деяких кандидатів хімічних наук, доцентів, які обіймали посади декана та завідуючих кафедр, їх біографіями та творчим доробком можна ознайомитись за посиланнями

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/16828

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6949