Проведено перший цикл тренінгів з європеїзації системи публічного управління

У рамках виконання наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в УжНУ» 16-20 листопада на базі Транскарпатського центру Жана Моне (ТЦЖМ) відбувся цикл тренінгів «Європеїзація системи публічного управління, формування професійного кадрового потенціалу, орієнтованого на євроінтеграцію».

Метою тренінгів було підвищення загального рівня знань та набуття відповідного практичного досвіду в частині імплементації європейських стратегій розвитку здобувачів усіх рівнів вищої освіти відповідних спеціальностей, фахівців органів місцевого самоврядування, що опікуються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції.

Цільовою аудиторією заходу були представники органів регіональної влади та депутати місцевого самоврядування, магістри спеціальностей «публічне управління та адміністрування» (факультет суспільних наук) та «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (факультет історії та міжнародних відносин) УжНУ.

Керівник тренінгів доктор наук з державного управління, професор Ольга Руденко (м. Київ) працювала безпосередньо у тренінговому офісі ТЦЖМ.

Самі ж тренінги проходили у форматі відеоконференції. У відкритті циклу тренінгів взяли участь академічний координатор проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в УжНУ» директор НН Інституту Іван Артьомов, доктор наук з державного управління, професор кафедри політології і державного управління, директор НДІ політичної регіоналістики УжНУ Маріан Токар, члени команди з реалізації проєкту – завідувач кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій Віталій Андрейко, начальник відділу міжнародних зв’язків Оксана Свєженцева, провідний фахівець цього ж відділу Анна Гаврилів, директор центру ТЦЖМ Петро Токар, провідні фахівці НН Інституту євроінтеграційних досліджень Людмила Середа, Світлана Зуб, Яна Чіжмодій.

До тренінгів було залучено провідних експертів та консультантів наукової спільноти України з питань місцевого самоврядування та регіональної політики, управління містом, фахівців з розробки навчальних і тренінгових програм з розвитку системи публічного управління.

З поняттям місцевого самоврядування у європейському вимірі, його європейськими стандартами та новітніми технологіями і практиками муніципальних реформ у європейських країнах слухачів ознайомив експерт-консультант з питань місцевого самоврядування та регіональної політики, регіонального краєзнавства, доктор наук з державного управління, лауреат 7-и регіональних премій і нагород у сфері публіцистики і краєзнавства Ігор Козюра. Ціннісний контекст європейського виміру українських реалій висвітлила доктор наук з державного управління, експерт програми Ради Європи з питань прозорості та етики Тетяна Василевська.

У форматі живого спілкування із студентами відбувся тренінг з питань управління розвитком в системі місцевого самоврядування, інноваційних інструментів забезпечення «доброго врядування» на місцевому і регіональному рівнях, який провів кандидат наук державного управління, заслужений працівник освіти України Володимир Вакуленко.

Місцева демократія, залучення людей до участі у місцевих справах в Європі – такою була тема тренінгу кандидата економічних наук,автора патентів і авторських свідоцтв, фундатора запровадження стратегічного планування розвитку міст в Україні Ольги Берданової.

Зацікавили учасників тренінгів теми моделей і методів управління змінами, цінностей та лідерських навичок сучасного управлінця, які обговорювалися студентами під керівництвом кандидата наук з державного управління, консультанта з місцевого самоврядування та управління містом, богослова Олександра Титаренка та кандидата наук державного управління,тренера тренінгової компанії ASK Григорія Борща.

Що стосується працівників органів місцевого самоврядування, зокрема членів Холмківської ОТГ Ужгородського району, очолюваної Тетяною Вачилею, та працівників управління європейської інтеграції Закарпатської облдержадміністрації, яке очолює Олександр Білак, то з ними поспілкувалася кандидат наук з державного управління,перший заступник директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Юлія Лихач.

Опитування учасників тренінгів засвідчило велику зацікавленість студентів у такій формі спілкування з експертами і здобуття відповідних знань із обраною спеціальністю.

Принагідно зауважимо, що такі тренінги відбуватимуться щорічно до 2023 р. рамках реалізації міжнародного проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в УжНУ». НН Інститут євроінтеграційних досліджень