Завдяки умілому менеджменту та добре організованій роботі упродовж останніх семи років УжНУ твердо «прописався» у числі лідерів освітнього ринку України та систематично зміцнює свої позиції практично по усіх напрямках багатогранної діяльності.

Нещодавно в університеті відбулася Конференція трудового колективу на якій звітував ректор Володимир Смоланка. У переддень початку другого семестру ми попросили його розповісти про основні підсумки минулого року.

- Володимире Івановичу! Минулий рік приніс усім нам нові виклики, пов’язані, передовсім, з пандемією та міжнародною ситуацією. Яких результатів досяг УжНУ за цих умов?

Справді, минулий рік був незвичайним, але колектив успішно впорався з усіма викликами. Ми більш цілеспрямовано надавали освітні послуги у дистанційному режимі, вдосконалили або освоїли нові форми співпраці з нашими партнерами, в тому числі міжнародними. Активними, як завжди, були студентське життя та профорієнтаційна робота. Важливим критерієм успіху сучасних університетів є включення їх до міжнародних рейтингів. УжНУ є одним із нечислених українських університетів, що включений до чи не найбільш авторитетних світових рейтингів університетів - QS World University Rankings: EECA. УжНУ знаходиться на 251-300 позиції у цьому рейтингу, серед українських університетів посідає 14 місце України. Також слід зазначити, що серед закладів вищої освіти України Ужгородський національний університет посів високу 5-ту позицію за кількістю іноземних студентів. За кількістю цитувань протягом останніх п'яти років університет посів 12-те місце. Також, УжНУ зайняв високе 11 місце із 18 українських університетів, які потрапили до рейтингу GreenMetric World University Rankings.

- Як студент живе «від сесії до сесії», так і виш: від однієї вступної кампанії - до наступної. Наскільки успішною була минулорічна?

Загалом вступна каманія-2021 виявилась для університету успішнішою за попередню. У 2021 році до УжНУ було подано 14995 заяв, тоді як у 2020 році - 14724 заяви. За підсумками вступної кампанії на бакалаврат та магістратуру медичного спрямування було зараховано рекордні 2979, а на магістратуру – 952 вступники. Зараз в Ужгородському національному університеті реалізуються 206 освітніх програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти та 7 освітніх програм фахової передвищої освіти у природничо-гуманітарному фаховому коледжі університету. Станом на грудень 2021 року в Ужгородському національному університеті – одному з найбільших у нашій країні - навчається 14 460 студентів. З кожним роком УжНУ стає популярнішим в іноземних студентів: зараз їх навчається 1857 на 10 факультетах. Наш університет обирають здобувачі освіти з Індії, Нігерії, Йорданії, Ізраїлю, Палестини, Угорщини, Словацької Республіки, Марокко та інших країн.

- Як ритмічно пульсує в УжНУ наукове життя?

Науково-педагогічними працівниками виконувалися 105 ініціативних тем на 111 кафедрах 20 факультетів університету та українсько-угорському навчально-науковому інституті. Вперше за всю історію університету аж 19 наших колег захистили докторські дисертації. Тільки постійно діючими спеціалізованими вченими радами УжНУ проведено захист 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Крім того, опубліковано 86 збірників наукових праць, у тому числі 39 випусків періодичних фахових видань з категорії Б (20 видань). У 2021 році науково-педагогічні працівники активно публікували статті у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe. Це, зокрема, 244 публікації у Scopus та 178 публікацій у Web of Scienсe. Хочу підкреслити, що кожна така публікація відзначалася премією в розмірі від 4 до 20 тисяч гривень.

- Сучасний заклад вищої освіти не тільки дає знання та продукує наукові розробки. Опираючись на власну популярність на освітньому ринку він може заробляти й кошти для свого розвитку. Якою є сьогодні фінансово-економічна ситуація в УжНУ?

Можу відмітити, що фінансова ситуація є стабільно міцною. Так, обсяг державного фінансування нашого університету склав 243, 55 млн. грн., що 4 млн. більше, аніж було затверджено на початок 2021 року. Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального фонду (287,5 млн. грн.) зросли на 14,8% у порівнянні з 2020 роком, а спеціального фонду (314,6 млн. грн.) – на 15% більше, ніж у 2020 році. Важливим є те, що вже чотири роки поспіль надходження спеціального фонду перевищують обсяги надходжень загального фонду. У 2021 році відбулося підвищення посадових окладів всіх інших працівників - у середньому на 25,5% у порівняння з минулим роком. Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії університет немає. На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2021 року науково-педагогічним працівникам університету виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення на загальну суму 10 млн. 872 тис. грн., що на 23,5% більше в порівнянні з 2020 роком та премійовано працівників університету в сумі 14.5 млн. грн., що на 4 млн. 139 тис. грн. більше в порівнянні з 2020 роком. За підсумками 2021 року всі штатні працівники університету в грудні були премійовані у розмірі посадового окладу, що в сумі становило більше 15.5 млн. тис грн. З нагоди Міжнародного жіночого дня традиційно була премійована вся жіноча частина колективу університету. На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та адміністративно-обслуговуючому персоналу в 2021 році університетом виділено майже 3.5 млн. гривень.

- Одним із важливих напрямів формування сучасної освітньої політики є інтернаціоналізація та модернізація вищої освіти. Які здобути УжНУ у цій галузі?

Географічне розташування Ужгородського національного університету сприяє використанню ефективного досвіду вищих навчальних закладів центральноєвропейських країн у процесах євроінтеграції та поширенню його в загальнонаціональному масштабі. Станом на кінець 2021 року УжНУ активно співпрацював з 125 закордонних партнерів. У 2021 році було укладено 14 нових міжнародних білатеральних угод. Велике значення для подальшої інтеграції в європейський науковий простір має членство УжНУ у міжнародних асоціаціях: Magna Charta Universitatum, Дунайській конференції ректорів, Європейській асоціації університетів, Міжнародному консорціумі університетів. В Ужгородському національному університеті з 10 по 12 листопада 2021 року проходила Конференція ректорів Дунайського регіону. Це потужна мережа, до складу якої входить близько 70-ти університетів, покликана розвивати співробітництво з питань, що становлять спільний інтерес, і в такий спосіб робити внесок у стабільність і розвиток відкритого та демократичного суспільства Дунайського регіону. Надважливою сферою успішної діяльності є участь університету у міжнародних грантових програмах. Упродовж минулого року УжНУ реалізовував 14 таких проєктів на загальну суму понад мільйон євро. У числі найбільш потужних - «Розширення оперативної системи «Аварійна космічна система» для моніторингу небезпечних природних і техногенних геопроцесів у прикордонному регіоні Угорщини-Словаччини-Румунії-України», «Промоція ремісництва і гастрономії як невід’ємних складових культурної спадщини Карпатського єврорегіону − КРА'ГАС»,«Нові енергетичні рішення у Карпатському регіоні», «Впровадження нових стандартів та технологій хірургічного лікування захворювань центральної нервової системи в транскордонному регіоні», «Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту» та інші.

- У 2021 році відбулася ще одна подія – Вас було обрано ректором університету на другий термін. Це був доволі тривалий процес. Які його особливості?

Конкурс на заміщення посади ректора Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» був оголошений МОН 17.03.2021 року, після завершення мого семирічного контракту з Міністерством освіти і науки. Самі ж вибори були призначені на 9 червня 2021 року. Організаційні питання з підготовки і проведення виборів були покладені на університет. Виборчий процес розпочався з формування Організаційного комітету, Головної виборчої комісії, дільничних виборчих комісій, підготовкою списку виборців, забезпечення виборчих дільниць скриньками для голосування, бюлетенями, засобами відеофіксації. Тобто, була сформована, відповідно до законодавства, інституційна інфраструктура для забезпечення демократичності виборів керівника вишу. Можу зробити – з власного досвіду – висновок, що процедура обрання керівника є не лише тривалою, але й організаційно достатньо складною. Окремі питання законодавці додатково врегульовували, реагуючи на котраверсійні моменти, які виникли під час виборів ректорів в окремих університетах: зокрема, щодо умов проведення другого туру виборів, порядку проведення та встановлення результатів виборів очільника закладу вищої освіти. Вважаю, до речі, що, незважаючи на коригування законодавчої бази, окремі питання процедури обрання ректора все ще слід доопрацювати. ЗВО не мають ставати «заручниками» правових прогалин у здійсненні виборчого процесу - трудові колективи мають бути впевнені, що їх «почують». Водночас МОН, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти, має володіти законними та ефективними механізмами контролю за процедурами забезпечення демократичного обрання керівника закладу вищої освіти. В УжНУ вибори пройшли в один тур, оскільки 85,72 % голосів від загальної кількості виборців було віддано за мене. До слова, загальна кількість виборців склала майже 1900 голосів – так, що це фактично були «міні» місцеві вибори. Далі пройшла ретельна спеціальна перевірка і 17 серпня 2021 року Міністерством освіти і науки був підписаний зі мною контракт на 5 років.

- Наскільки мені відомо, зараз у контракті запроваджено ключові показники ефективності діяльності ректорів закладів вищої освіти.

Так, є нововведення МОН, де у контракті з ректором визначено цільові показники ефективності його діяльності. Це - дієвий механізм оцінки виконання конкретних задач, які має вирішувати керівник університету для забезпечення прогресу у діяльності очолюваного ним закладу вищої освіти. Уже на початку цього року я звітував не тільки загалом про свою роботу у 2021 році, але й про виконання ключових показників ефективності своєї діяльності. Вони також запроваджуються у нашому університеті для новообраних деканів та завідувачів кафедр.

Василь Ільницький,

Інформаційно-видавничий центр

Захід ознайомив школярів з можливостями обрання майбутньої спеціальності біолога у сфері лабораторної діагностики

Лабораторний тренінг «Мікробіота води.

Пізнаємо мікросвіт разом» відбувся на біологічному факультеті УжНУ в рамках проєкту «Довкілля для майбутнього через наукову освіту» (Environment For the Future by Scientific Education) – EFFUSE.

Про мікроорганізми водних екосистем дізнавалися учні спецшколи-інтернату Ужгорода на тренінгу від науковців біологічного факультету.

Невидимий всесвіт мікроорганізмів водних екосистем відкривали з учнями Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради.

Захід має значний профорієнтаційний потенціал і знайомить школярів з можливостями обрання майбутньої спеціальності біолога у сфері лабораторної діагностики. Як оцінити санітарно-гігієнічний стан води, мікробіологічний стан водних екосистем, які показники мікробіоти води є індикаторними й багато інших питань розкривали під час тренінгу.

Учні вперше відвідали мікробіологічну лабораторію й ознайомилися з основними принципами роботи з мікроорганізмами. Мали можливість побачити ріст колоній і бактеріальних культур, умови та прилади, які забезпечують їх ріст та розмноження.

Як наслідок: дізналися, що таке «посів», і власноруч його виконали; вивчили диференційно-діагностичні та селективні поживні середовища; ознайомилися з критеріями оцінки санітарного стану водопровідної води, поверхневих та стічних вод; дізналися про поняття колі-титр та колі-індекс, а також санітарно-показові мікроорганізми.

Упроваджуємо екологічну освіту через наукове пізнання світу!

За інформацією біологічного факультету

Науковець, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Ужгородського національного університету Іван Юрійович Король святкує свій вісімдесятирічний ювілей.

Народився ювіляр 6 лютого 1942 року в селі В. Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області.

У 1959 році закінчив Великолучківську середню школу і цього ж року поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету.

Навчання приносило не лише задоволення, а й цікаві завдання державного значення. У 1963 році, навчаючись на 4-му курсі, всю його групу відправили в Київ на семимісячну практику, оскільки, здобувати навички роботи на обчислювальній машині студенти могли лише в Інституті кібернетики та Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі (КВІРТУ). 16 грудня 1964 року Іван Юрійович Король захистив дипломну роботу, а вже 30 грудня, разом з однокурсниками, був призваний до лав армії. Служив у Львові. Прослужив 8 місяців і демобілізувався, оскільки мав довідку, що з 1 вересня буде працювати в школі.

У вересні 1965 року поступив в аспірантуру на кафедрі теоретичної механіки і диференціальних рівнянь УжДУ (науковий керівник – доцент Буледза А.В.), яку закінчив у вересні 1969 року. Після закінчення аспірантури, до вересня 1970 р, працював асистентом кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь Ужгородського державного університету. З вересня 1970 року по червень 1975 року Король І.Ю. – старший викладач кафедри теоретичної механіки і диференціальних рівнянь, а потім кафедри обчислювальної математики УжДУ.

13 червня 1973 року в Львівському держуніверситеті ім. І. Франка захистив кандидатську дисертацію на тему «Некоторые эффективные методы решения одного класса спектральных и краевых задач для бигармонического оператора». З червня 1975 року по квітень 1991 року працював на посаді доцента кафедри обчислювальної математики.

Вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики йому присвоєно 12 жовтня 1977 року. З квітня 1991 року Король І.Ю. – завідувач кафедри природничих дисциплін інженерно-технічного факультету Ужгородського державного університету, з квітня 1992 року – завідувач кафедри математичного моделювання, а з грудня 2004 року по травень 2017 року – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету. Науковий доробок. У науковому доробку ювіляра 103 наукові публікації.

Він автор навчально-методичного посібника «Програмування мовою TURBO PASCAL», рекомендованого Міністерством освіти України, співавтор навчально-методичного посібника «Практичний курс роботи на персональному комп’ютері», співавтор навчального посібника «Практикум з вищої математики» (частина ІІІ: ряди; звичайні диференціальні рівняння, частина ІV: функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики), рекомендованого МОН України, співавтор навчального посібника «Алгоритми та методи обчислень», один з авторів збірника матеріалів проекту TEMPUS «Зелені апаратні засоби та програмуючі системи» (матеріали практичної частини навчального курсу MSc2).

Також брав участь у різних наукових проектах України, Італії, Англії, Словаччини. Науковці останньої, до речі, і нині запрошують до співпраці. Освітянський доробок. Іван Юрійович півстоліття пропрацював в Ужгородському університеті. Хоч доля пропонувала й інші варіанти, зокрема роботу в структурі, що співпрацювала з Міноборони, повернувся до рідного вишу. Тут його дім, де в маленькому кабінеті можна розробляти пристрої, що не мають аналогів, писати програми, які полегшують роботу людей. Наш винахідник не отримує за це мільйони.

Йому просто подобається розробляти щось нове. Протягом роботи в УжНУ читає лекції, проводить практичні і лабораторні заняття з методів обчислень, диференціальних рівнянь, обчислювальних машин і програмування, а також курси за вибором. За період викладання на кафедрі комп’ютерних систем та мереж розробив ряд нових курсів, серед яких: «Комп’ютерна логіка», «Алгоритми і методи обчислень», «Мови опису апаратури». Для методичного забезпечення вище наведених курсів видано навчальний посібник та методичні розробки до виконання лабораторних робіт. Працюючи на інженерно-технічному факультеті Іван Юрійович паралельно очолював підготовче відділення та підготовчі курси при УжНУ.

До роботи, як завжди, підходив відповідально і вимагав від викладачів стовідсоткової віддачі. За весь період трудової діяльності доц. Король І.Ю. займає активну позицію у громадському житті колективу факультету й університету. Він обирався до керівних органів громадських організацій вишу. Упродовж багатьох років був членом Вченої ради університету, членом Вченої ради інженерно-технічного факультету. Крім того, Івана Юрійовича неодноразово залучали до роботи в приймальній комісії УжНУ як заступника відповідального секретаря, а згодом – відповідального секретаря.

У 2004 році, коли вперше в Україні проводили експериментальне тестування в школах, його призначили представником МОН з тестування в Закарпатській області. За свої наукові досягнення Іван Король став відмінником освіти, має численні відзнаки Закарпатської ОДА, Почесні грамоти, у тому числі й міністерську.

Колектив інженерно-технічного факультету бажає Івану Юрійовичу творчих успіхів та зичить здоров’я на многії та благії літа.

Кабінет відкрили поважні гості: випускник Василь Молдавчук; ректор УжНУ Володимир Смоланка; голова Закарпатської облради Володимир Чубірко; міський голова Богдан Андріїв з участю викладачів і студентів Оновлений кабінет іноземних мов відкрили 4 лютого на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського університету. Проєкт утілили за підтримки випускника-магістра Василя Молдавчука.

Меценат працює в Празі і не забуває про альма-матер: очолює асоціацію випускників-міжнародників, допомагає підрозділу, та й загалом всіляко підтримує українських військових, медиків, недужих.

Кабінет відкрили поважні гості: випускник Василь Молдавчук; ректор УжНУ Володимир Смоланка; голова Закарпатської облради Володимир Чубірко; міський голова Богдан Андріїв з участю викладачів і студентів.

Микола Палінчак вітає присутніх і висловлює вдячність меценату Микола Палінчак вітає присутніх і висловлює вдячність меценату Декан факультету міжнародних економічних відносин Микола Палінчак зазначив, що Василь Молдавчук підтримує всілякі студентські заходи, оснащує підрозділ технікою, а також допомагає учасникам АТО, хворим закарпатцям, нещодавно долучився до реконструкції рахівської лікарні. «Робить це не заради політики, проживає за кордоном, але завжди готовий допомогти нам.

Тож хотів би подякувати від усього професорсько-викладацького складу факультету, студентів, а також вручити невеличкий сувенір», – додав Микола Михайлович. Грамоту від університету вручив ректор Володимир Смоланка. Зауважив, що факультет міжнародних економічних відносин постійно поліпшує матеріально-технічну базу, чому сприяє і ректорат. «Особливість підрозділу в тому, що декан уміє залучити й позабюджетні кошти спонсорів друзів, випускників, небайдужих.

Хочу подякувати Василю Васильовичу за підтримку. Ми цінуємо допомогу справжнього мецената, який не забуває про рідний край, свій університет, факультет. Думаю, відкриття такого кабінету є прикладом для наших випускників, бізнесменів, котрі мають можливість допомогти альма-матер та демонструють – їхнє серце назавжди з УжНУ».

Меценат-випускник реконструював аудиторію на рідному факультеті міжнародних економічних відносинКорисні справи на благо закарпатців, зроблені Василем Молдавчуком, пригадав і голова Закарпатської облради Володимир Чубірко: «Важливо, що, маючи таку можливість, він повертається додому не з порожніми руками, а допомагає реконструкції лікарень, кабінетів. Ми теж не сидимо склавши руки, підтримуємо вищу школу.

Кажуть, допомагати потрібно тихо. Насправді – ні. Важливо, щоб це бачили інші. Хочу, аби закарпатці знали про справжніх патріотів, які хоч і живуть у Празі, та підтримують Закарпаття».

Відкриття кабінету й робота факультету загалом є прикладом для інших меценатів, котрі, можливо, хотіли б допомогти, але не знають, як це зробити, – вважає міський голова Богдан Андріїв.

Він також вручив подяку Василю Молдавчуку, зауваживши: міська рада підтримує такі ініціативи, тісно співпрацює з Ужгородським університетом, факультетом МЕВ. Майже 70 % працівників міськради є випускниками УжНУ.

Реконструкція кабінету – не перший і не останній проєкт факультету МЕВ, реалізований за підтримки випускників, спонсорів, ґрантодавців, консульств, але особливий тим, що втілений особисто меценатом-випускником.

До слова, за місяць на факультеті відкриють словацький кабінет з інтерактивним забезпеченням. Уже працюють тематичні кабінети українсько-угорської, українсько-румунської, українсько-словацької, українсько-чеської, українсько-польської дружби. В університеті загалом тривають різні проєкти з реконструкції приміщень.

За словами ректора, через рік масштабні роботи відбудуться в головних корпусах на БАМі.

Виш є учасником проєкту з поліпшення енергоефективності (проєкт програми Північна Екологічна Фінансова Корпорація за співфінансування світових банків та УжНУ).

Результатом стануть не лише оновлення труб, даху, утеплення стін тощо, а повністю зміниться вигляд корпусів. Крім того, завершують роботи на юридичному, стоматологічному, медичному факультетах, та підготували проєкт реконструкції фойє.

Наталія Толочко

Автор фото – пресслужба Міністерства освіти і науки України

Вкотре Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка об’єднує українців навколо культури.

Українська мова має давню історію, а цінності духовного буття формувалися впродовж століть на творчості Тараса Шевченка. Поет, художник, мислитель і громадський діяч від часів кріпацтва відстоював долю української літератури.

Ясність, виразність, народнопісенна тональність, національна образність і простота мовлення у його творах стали важливою складовою нашої мови.

Сьогодні учасники фінального етапу будуть розвивати слово й думку через сучасне розуміння Шевченкових творів, осягати буття й генерувати ідеї.

Вірю, що конкурс відкриє можливості для обдарованої молоді, яка розкриє себе за допомогою художнього слова, світогляду та філософії творчості Тараса Шевченка.

Бажаю учасникам і учасницям фінального етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка успіхів, а також творчих і цікавих завдань.

Нехай у чесній боротьбі переможуть найсильніші.

З повагою до Вас!

РЕЦЕНЗІЯ на конспект лекцій з курсу „Фармацевтична хімія” (ч. 1- 5) для студентів спеціальності 226 «Фармація», розроблений доценткою кафедри органічної хімії, кандидаткою фармацевтичних наук Різак Г.В.

Конспект лекцій з курсу „Фармацевтична хімія” для студентів медичного факультету спеціальності «Фармація», розроблений доценткою кафедри органічної хімії, кандидаткою фармацевтичних наук Різак Г.В. упорядкований у повній відповідності до робочої навчальної програми.

Представлений в конспекті матеріал висвітлює всі теми, що передбачені до вивчення навчальною програмою дисципліни. Викладення матеріалу в конспекті структуроване, послідовне та логічне, забезпечує реалізацію мети вивчення курсу.

Різак Г.В має серйозну теоретичну підготовку, багаторічний досвід викладання курсу «Фармацевтична хімія» в Ужгородському національному університеті, що дало їй можливість розробити курс, який складається з двадцяти п’яти лекцій.

При формуванні всіх тем, що представлені в конспекті лекцій враховані сучасні результати вивчення основних проблем фармацевтичної хімії. Кожна тема конспекту містить перелік питань, що її деталізують, посилання на широке коло літературних джерел, змістовну інформацію, що розкриває сутність теми.

Основні теоретичні положення тем курсу представлені в достатньому обсязі.

Матеріал конспекту викладений в доступній для сприйняття формі, що сприятиме раціоналізації використання лекційного часу, ефективного засвоєння інформації студентами, покращення якості візуального сприйняття лекційного матеріалу.

Конспект лекцій з фармацевтичної хімії написаний на належному науковому рівні, грамотною українською мовою, з необхідними ілюстраціями, є своєчасним і необхідним.

В цілому конспект лекцій за змістом та оформленням відповідає встановленим вимогам та рекомендується до видання та використання в навчальному процесі.

Рецензенти:

Професор, доктор медичних наук Торохтін О.М

Доцент, доцент кафедри фармацевтичних дисциплін Бисага Є.І.

Нині маємо справу із новим поколінням читачів, зі справжнім поколінням Z, яке сформував доступ до технологій ще змалку.

Вони мультизадачні, адаптивні, амбітні та потребують функціональності, інноваційності у всьому що їх оточує.

Не дивно, що такі цифрові аборигени збайдужіли до традиційного виду книги, але не до читання взагалі. «Освіта та книга — нерозривні складники культури» – вважають на кафедрі клініко-лабораторної діагностики та фармакології, де працює надпотужна команда високопрофесійних мультидисциплінарних спеціалістів, викладачів і науковців. Працівники кафедри є справжніми однодумцями, яких характеризує передусім творчий підхід до виконання усіх поставлених сучасних завдань і яких об’єднує любов до своєї справи. Наприкінці 2021-го року завдяки сприянню керівництва нашого університету у видавництві «Патент» вийшов друком навчально-наочний посібник «ДИВОВИЖНИЙ СВІТ: МІКРОБ І Я».

Його авторський колектив – викладачки кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології Ужгородського національного університету – аспірантка Світлана Бурмей (Тимощук), старша викладачка (нині доцентка) Тамара Мелешко та професорка Надія Бойко. Роботу над створенням посібника розпочали у 2018 році, ідея створити щось інтерактивне та неординарне належить професорці Н. Бойко. Концепція полягала у тому, що відповідно до програми дисципліни, студенти зображали на папері засвоєний матеріал. Заохоченням було підвищити свій бал. Вимога до була лише одна – малюнок повинен бути авторським.

Студенти радо приєднувались до ідеї, малювали та описували як вони уявляють мікробіологію. Задача, яка була поставлена перед авторами посібника була досягнута – працювали всі.

Велику підтримку у реалізації ми отримали від декана стоматологічного факультету професора Євгена Костенко. Посібник складений та укомплектований за участі авторів та активних студентів 2-го курсу протягом вивчення дисципліни «мікробіологія, вірусологія та імунологія» спеціальності «стоматологія». Ними є Микита Глушков, Богдан Семенюк, Владислав Белінський, Олександра Турі, Марина Дьордь, Андрій Васильняк, Анастасія Дік, Дженіфер Мартон, та інші (ред. нині це студенти 5-го курсу).

Малюнки в посібнику «ДИВОВИЖНИЙ СВІТ: МІКРОБ І Я» зображають власне бачення студентів про дисципліну у відповідності до типових навчальних програм та навчального плану з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», частина 1 «Загальна бактеріологія». «Загалом, це цікавий і незвичний досвід, як для студента медичної спеціальності в Україні» – пише студентка Анастасія Дік. Найактивніший студент Микита Глушков, малюнків якого найбільше зображено у посібнику, вважає ідею крутою, адже він зміг допомогти іншим наглядно вивчати мікробіологію, тим самим його частинка завжди буде жити в цьому посібнику.

Студент Богдан Семенюк додає, що вражений і дякує за оцінену його роботу. І бажає всім, хто доклався до випуску посібника, вдячних читачів. Видання буде цікавим школярам, студентам, викладачам, одним словом для усіх, хто захоплюється мікробіологією.

Під час обговорення актуального питання решта викладачів кафедри, а саме Олександра Паллаг та Леся Юсько, акцентували, що при наявності низки сучасних освітніх методів, слід демонструвати власний креативний підхід. Необхідно прислухатися до студентів та ставати більш мобільними, акцентувати увагу на прикладній стороні знань. Зосередивши увагу на різноманітних методичних новинках сучасних технологій, було підготовлено до друку інтерактивні флеш-картки за принципом «питання-відповідь». Головна ідея таких карток полягає у тому, що вони формують умови для активного запам'ятовування: один бік картки містить зображення чи запитання, а другий – правильну відповідь на нього. Надруковано флеш-картки англійською мовою до трьох навчальних дисциплін кафедри, а саме: «біологічна та біоорганічна хімія» (автори Олександра Паллаг та Надія Бойко), «фармакологія» (автори Леся Юсько та Надія Бойко) та «мікробіологія, вірусологія та імунологія» (автори Тамара Мелешко та Надія Бойко).

Ознайомитися з виданнями можна на кафедрі клініко-лабораторної діагностики та фармакології.

За інф. кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології Інформаційно-видавничий центр

Вийшов з друку навчально-методичний комплекс для студентів-магістрів з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» .

У рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в Ужгородському національному університеті» вийшов з друку навчально-методичний комплекс для студентів-магістрів з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», до якого увійшли: навчальний посібник – курс лекцій.

У посібнику висвітлюються вузлові проблеми сучасного стану зовнішньої політики України. Особливу увагу приділено стану реалізації стратегічних пріоритетів України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, важливості використання досвіду сусідніх країн-членів ЄС, зокрема країн Вишеградської четвірки. Логіка викладення матеріалу відповідає базовим теоретичним та правовим засадам зовнішньої політики України в умовах анексії Криму та гібридної війни на Донбасі. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами становлення, розвитку та реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України в глобальних аспектах сьогодення. Визначається місце і роль України в сучасному геополітичному просторі. Навчальний посібник – хрестоматія.

Наводяться і коментуються документи чи витяги з них з питань нормативно-правового забезпечення і концептуальних засад зовнішньої політики України, регулювання процесів європейської та євроатлантичної інтеграції держави. Глосарій (термінологічний словник-довідник). У виданні, адаптованому до вимог навчальної дисципліни, зібрано та впорядковано близько 400 термінів, що стосуються її проблематики.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. Видання вміщує орієнтовну програму навчальної дисципліни, тестові завдання, питання для модульного контролю, орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену, перелік рекомендованої літератури.

Друга частина видання присвячена актуальним питанням методичних підходів до вивчення та засвоєння дисципліни.

Автор навчально-методичного комплексу – Іван Артьомов, академічний координатор проєкту та дослідник-викладач ТЦЖМ, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету.