Автор фото -Громадська спілка «Освіторія»

Громадська спілка «Освіторія» за підтримки Міністерства освіти і науки України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запускає безкоштовне навчання із впровадження реформи НУШ для підвищення кваліфікації вчителів середньої школи.

Курс «НУШ: базова середня освіта» створено спільно з 25-ма провідними освітянами та експертами, щоб надати вчителям середньої школи необхідні знання та навички викладання відповідно до реформи НУШ.

Протягом курсу вчителі навчаться впроваджувати НУШ у базову середню освіту на прикладі 5-6 класів, зокрема: розглянуть типові освітні програми та базові навчальні плани; дізнаються про вікові особливості когнітивних функцій мозку, здібностей та пізнавальних функцій дітей; опанують сучасні методи викладання предметів та оцінювання учнів відповідно до НУШ.

Після завершення навчання учасники отримають сертифікат про підвищення кваліфікації на 30 годин.

Навчання відбуватиметься в онлайн-університеті «Освіторії». Початок навчання – 15 серпня. Дізнатись більше, а також долучитись до курсу можна за посиланням За підтримки МОН та ЮНІСЕФ «Освіторія» додатково проводитимеофлайн-навчання для вчителів, які бажають стати сертифікованими регіональними тренерами НУШ для базової середньої освіти.

Дізнатися більше про навчання офлайн можна на сайті О.Університету.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, листів МОН України та Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ":

– прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається:

- з 11 липня для заяв в паперовій формі; - з 29 липня для заяв в електронній формі; та закінчується о 18:00 08 серпня (о 17:00 23 вересня в порядку додаткового набору); – індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 26 вересня в порядку додаткового набору);

– оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою‑2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в декілька етапів:

- основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня.

Рекомендації під час основного етапу можуть бути надані вступникам, заяви та документи яких подано до Приймальної комісії не пізніше 17:00 16 серпня.

Заяви та документи, які подано після 17:00 16 серпня розглядаються в порядку завершального етапу вступної кампанії.

Вступники, які отримали рекомендації під час основоного етапу, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня.

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня; - завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня.

Прийом заяв та документів на завершальному етапі закінчується о 17:00 28 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня.

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто документи, передбачені розділом VI Правил прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії, а також укласти договір про навчання між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників

– для неповнолітніх вступників). Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, можуть підтвердити одну рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така рекомендація була надана та мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому) в терміни, визначені в розділі V Правил прийому.

Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між ДВНЗ «УжНУ» та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору.

Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж трьох місяців після початку навчання (підписаний особисто або кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Вступники, які отримали хоча б одну рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за квотою-2 і не виконали вимоги до зарахування за найвищою визначеною ними пріоритетністю у встановлений термін, втрачають право на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення, включаючи заяви за іншими пріоритетностями та можливість переведення на місця державного (регіонального) замовлення в межах вступної кампанії 2022 року.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

Приймальна комісія

Присвоєння кваліфікації Міжнародного Викладача & Старшого Дослідника, що підтверджує високий рівень отриманої кваліфікації і дозволяє, в тому числі, іноземцям, які мають диплом про вищу освіту, претендувати на роботу і займати посади в галузі освіти і науки та визнається в країнах Близького Сходу, Північної Африки, Китаї, Індії, Японії, США, Канаді, країнах ЄС, СНД та Латинської Америки тощо.

Вл.  інф.

Як ми повідослями раніше, Галина Різак надіслала листа оргкомітету V Міжнародної програми наукового стажування “Як участь у Міжнародній Програмі вплинула на формування Вашої Особистості та бажання перетворення Оточуючого Світу?"

Насамперед хочу висловити слова щирої вдячності організаторам V Міжнародної програми наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні.

Завжди слухаю спікерів такого рівня, які представлені у цій програмі, через призму власного досвіду, власного аналізу процесів, які проходять у нашій країні, тих конкретних реформ, які проходять у вищій освіті.

Всі спікери викликають у мене захоплення, бо вони власним прикладом довели і продовжують доводити, що і окрема особистість може вплинути на Оточуючий світ, може покласти цеглинку своїх знань і досвіду для його покращення.

Вже неодноразово переконувалась, шановний оргкомітет, що Ви вмієте запропонувати такі Програму і теми виступів спікерів, які не можуть залишати байдужими, що свідчить про Ваше бажання допомогти учасникам не тільки набувати нові фахові компетентності, а і підтримати нас у цей непростий час випробувань для нашої країни.

Практично після кожного виступу додаються сили і оптимізм, бажання поділитися новими знаннями та інформацією зі своїми колегами та студентами, знайомими.

Я добре розумію, що вчитися потрібно все життя, розширювати свій кругозір не просто через новий набір знань, а і через досвід людей, які досягли фантастичних успіхів у політиці, науці та освіті, бізнесі…

Участь у цій програмі дає таку можливість і я із задоволенням взяла участь у ній.

Під впливом виступів видатних вчених сучасності навіть в умовах війни знайшла в собі сили і завершити перший етап формування власних друкованих книг для студентів спеціальності «фармація», активніше шукати можливості для продовження наукової роботи.

Добре, що мені назустріч прийшли і допомогли відомі меценати Олег Анатолійович Немировський, Петро Олександрович Іванов, Віктор Іванович Балога, за що я їм дуже вдячна.

Бажаю шановному Оргкомітету нових успіхів, мирного неба, оптимізму і здійснення всіх задумів!

З глибокою повагою, Різак Галина Вікторівна,

доцентка кафедри органічної хімії Навчально-наукового інституту хімії та екології УжНУ, кандидатка фармацевтичних наук

Повідомлення оргкомітету.

Інформуємо Вас, що у відповідь на багаточисельні звернення викладачів, науковців і керівників закладів освіти і науки, International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome -Burgas - Jerusalem - Beijing) люб'язно надав згоду на збільшення вдвічі квот для викладачів, науковців і керівників з України для участі в V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні та продовжив реєстрацію на Програму до 20 серпня 2022 року.

Доступ до відеоматеріалів буде зберігатися протягом 2 наступних місяців після завершення

Програми.

Докладніше:

https://whfpdubai.com/uk/mizhnarodne-naukove-stazhuvannya

Будь-ласка, проінформуйте про цей лист Ваших колег, зокрема, які разом з Вами бажають розвиватися в професійному напрямку та своїми знаннями, набутим досвідом та зусиллями змінювати Оточуючий Світ та перетворювати Україну на могутню, багату та процвітаючу країну.

З щирою повагою, Оргкомітет Програми

Автор фото – пресслужба

Міністерства освіти і науки України Міністерство освіти і науки запускає іміджеву комунікаційну кампанію «Все працює завдяки нам», яка спрямована змінити ставлення підлітків та дорослих до професійної освіти. Кампанія містить 8 історій молодих випускників профтехів, які розповідають про свій шлях до професії, її цінність та значення.

«Промокампанія «Все працює завдяки нам» пояснює, що за великою кількістю буденних речей, які ми сприймаємо як даність, стоять особистості, їхня старанна праця та роки відточення майстерності.

Саме завдяки роботі цих людей ми смакуємо свіжу булочку зранку та маємо полагоджену автівку. Саме руками випускників профтехів будуть відбудовані мости на півдні та сході України, вироблені деталі для заводів на Донбасі та проведено інтернет в новенькі відбудовані квартири. Країна дуже потребує фахівців робітничих професій, адже це той тил, який допомагає боротися зі злом та перемагати його», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Серед матеріалів кампанії: головне промовідео, яке транслюватиметься на телебаченні, та 8 деталізованих відео з історіями героїв. Також будуть розміщені сітілайти та борди у найбільших містах України.

Важливою складовою «Все працює завдяки нам» є діджитал-реклама, яку запустять у ютубі, інстаграмі та фейсбуці.

Окремим напрямом проєкту стане інфлюенс-маркетинг, тобто промокампанія на сторінках у соціальних мережах блогерів та інфлюенсерів. Усі матеріали промокампанії можна знайти на окремому лендингу. Там також є інформація про реформу професійної освіти, попит на робітничі професії, зарплатні можливості таких фахівців. Також кампанія дає можливість кожному робітнику приєднатися і нагадати про важливість своєї роботи.

Для цього було створено конструктор етикеток: він дозволяє будь-кому розробити персоналізований стікер, який можна клеїти на свої вироби і таким чином сповіщати, що це працює завдяки робітнику, а не само собою.

Комунікаційна кампанія створена МОН спільно з рекламною агенцією «PlusOne» та Програмою ЄС «EU4Skills: найкращі навички для сучасної України».

Триває активна фаза вступної кампанії-2022 - абітурієнти продовжують подавати заяви та документи в омріяні виші.

У п’ятницю, 12 серпня, члени Приймальної комісії УжНУ зібрались, щоб обговорити акутальні питання: статистику подання заяв, допуск випускників на основі ПЗСО та ОКР “молодший спеціаліст” до конкурсного відбору, затвердження результатів індивідуальних співбесід, готовність до прийому заяв вступників до магістратури та інше. “Станом на 9:00 12 серпня до УжНУ надійшло понад 5400 заяв від абітурієнтів.

Щодо популярних спеціальностей - певні тенденції зберігаються.

Щороку користуються попитом медичні, юридичні та IT-спеціальності. Вельми популярними цієї вступної кампанії є “англійська мова та література” (філологія) та “фізична культура і спорт” - зазначає відповідальний секретар приймальної комісії Петро Горват.

Ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоланка розповідає: “Наразі ми входимо в десятку найпопулярніших університетів серед вступників - посідаємо 9-ту позицію. Це є хорошим показником. Вступна кампанія-2022 відрізняється від минулорічних багатьма аспектами. Серед них - інтенсивність подання вступниками заяв та документів у перші дні. Кожного року ми спостерігали великий наплив заяв напочатку, який з часом ішов на спад. Зараз навпаки - кількість отриманих заяв від вступників на основі ПСЗО та ОКР “молодший спеціаліст” сильно не коливається і тримається всі дні приблизно на одному рівні. Навіть учора, на 16-ий день прийому, до нас надійшло понад 600 заяв від абітурієнтів. Що також важливо - ще не розпочалось подання заяв на магістратуру. Перші заяви від вступників на основі ОС “бакалавр” очікуємо з 16-го серпня”.

Інформаційно-видавничий центр

Автор фото – пресслужба Міністерства освіти і науки України 

12 серпня 2022 року, на засіданні Уряду ухвалено проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2022 році». Міністерство освіти і науки щорічно формує на конкурсних засадах перелік науково-технічних (експериментальних) розробок в межах виконання державного замовлення. Цей перелік затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Документом передбачається затвердити перелік з 32 науково-технічних розробок, загальний обсяг фінансування яких у 2022 році становить 35 055,6 тис. грн.

Науково-технічні (експериментальні) розробки спрямовані на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання, для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, зокрема шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

Прийняття проєкту акта позитивно впливатиме на сферу наукової і науково-технічної діяльності в цілому, оскільки сприятиме реалізації державної політики у цій сфері та дасть можливість профінансувати за рахунок коштів державного бюджету розробки для задоволення пріоритетних державних потреб.

“Як участь у Міжнародній Програмі вплинула на формування Вашої Особистості та бажання перетворення Оточуючого Світу?" Насамперед хочу висловити слова щирої вдячності організаторам V Міжнародної програми наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні.

Завжди слухаю спікерів такого рівня, які представлені у цій програмі, через призму власного досвіду, власного аналізу процесів, які проходять у нашій країні, тих конкретних реформ, які проходять у вищій освіті.

Всі спікери викликають у мене захоплення, бо вони власним прикладом довели і продовжують доводити, що і окрема особистість може вплинути на Оточуючий світ, може покласти цеглинку своїх знань і досвіду для його покращення.

Вже неодноразово переконувалась, шановний оргкомітет, що Ви вмієте запропонувати такі Програму і теми виступів спікерів, які не можуть залишати байдужими, що свідчить про Ваше бажання допомогти учасникам не тільки набувати нові фахові компетентності, а і підтримати нас у цей непростий час випробувань для нашої країни.

Практично після кожного виступу додаються сили і оптимізм, бажання поділитися новими знаннями та інформацією зі своїми колегами та студентами, знайомими.

Я добре розумію, що вчитися потрібно все життя, розширювати свій кругозір не просто через новий набір знань, а і через досвід людей, які досягли фантастичних успіхів у політиці, науці та освіті, бізнесі…

Участь у цій програмі дає таку можливість і я із задоволенням взяла участь у ній.

Під впливом виступів видатних вчених сучасності навіть в умовах війни знайшла в собі сили і завершити перший етап формування власних друкованих книг для студентів спеціальності «фармація», активніше шукати можливості для продовження наукової роботи.

Добре, що мені назустріч прийшли і допомогли відомі меценати Олег Анатолійович Немировський, Петро Олександрович Іванов, Віктор Іванович Балога, за що я їм дуже вдячна.

Бажаю шановному Оргкомітету нових успіхів, мирного неба, оптимізму і здійснення всіх задумів!

З глибокою повагою, Різак Галина Вікторівна,

доцентка кафедри органічної хімії Навчально-наукового інституту хімії та екології УжНУ, кандидатка фармацевтичних наук

Повідомлення оргкомітету.

Інформуємо Вас, що у відповідь на багаточисельні звернення викладачів, науковців і керівників закладів освіти і науки, International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome -Burgas - Jerusalem - Beijing) люб'язно надав згоду на збільшення вдвічі квот для викладачів, науковців і керівників з України для участі в V Міжнародній програмі наукового стажування “Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні та продовжив реєстрацію на Програму до 20 серпня 2022 року.

Доступ до відеоматеріалів буде зберігатися протягом 2 наступних місяців після завершення Програми.

Докладніше:

https://whfpdubai.com/uk/mizhnarodne-naukove-stazhuvannya

Будь-ласка, проінформуйте про цей лист Ваших колег, зокрема, які разом з Вами бажають розвиватися в професійному напрямку та своїми знаннями, набутим досвідом та зусиллями змінювати Оточуючий Світ та перетворювати Україну на могутню, багату та процвітаючу країну. З щирою повагою,

Оргкомітет Програми

Автор фото – пресслужба Міністерства освіти і науки України У закладах освіти Закарпаття готуються до початку нового навчального року.

Нині завершується перевірка бомбосховищ та укриттів. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

За його словами, низка освітніх осередків не має необхідної інфраструктури, яка відповідає вимогам. «У зв’язку з цим дав доручення підрозділам ОВА та обласному управлінню ДСНС розробити технічне рішення на виготовлення закарпатськими підприємствами захисних споруд зі сталі, які можуть бути розміщені на територіях закладів освіти або на відстані 500 м від них», – зауважив Віктор Микита.

Також голова Закарпатської ОВА відвідав підприємство, що має досвід виготовлення захисних споруд. За його словами, якість матеріалів і вироби відповідають усім стандартам та вимогам. 

«Безпека освітнього процесу – це наш пріоритет. Тож після завершення роботи комісій з перевірки та консультацій з фахівцями ДСНС будемо приймати рішення щодо можливості використання споруд», – наголосив Віктор Микита.