Здобуваємо освіту для відбудови України в УжНУ: факультет здоров’я та фізичного виховання, філологічний факультет Вступна кампанія-2023 розпочнеться незабаром!

Тож ми продовжуємо нашу рубрику, в якій знайомимо абітурієнтів з підрозділами УжНУ, де можна не тільки здобути якісну освіту, сповна насолодитись студентськими роками, а я й стати висококласним фахівцем, який стане в нагоді рідній країни після перемоги.

Сьогодні про можливості, перспективи працевлаштування та інновації діляться декани факультету здоров’я та фізичного виховання та філологічного факультету.

Декан факультету здоров’я та фізичного виховання, кандидат педагогічних наук Едуард Сивохоп:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Факультет здоров’я та фізичного виховання – є провідним структурним підрозділом ДВНЗ «УжНУ», який протягом 22 років проводить підготовку висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці Закарпаття та і цілому в Україні. До складу факультету входить чотири кафедри: фізичного виховання, фізичної реабілітації, основ медицини та наук про здоров’я.

Освітній процес на кафедрах забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом: докторами наук, професорами, доцентами, кандидатами наук, Заслуженими працівниками фізичної культури і спорту України, майстрами спорту України. Наразі навчання студентів на факультеті здійснюється за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр та доктор філософії.

За першим бакалаврським рівнем вищої освіти на факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей: - Терапія та реабілітація (ОП «Фізична терапія, ерготерапія»); - Спеціальна освіта (спеціалізація «Олігофренопедагогіка»); - Психологія (ОП «Клінічна психологія») ; - Фізична культура і спорт; - Середня освіта (Фізична культура).

За другим магістерським рівнем вищої освіти прийом на навчання здійснюється за такими спеціальностями: - Терапія та реабілітація ( ОП «Фізична терапія»); - Спеціальна освіта (ОП «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта»); - Фізична культура і спорт; - Громадське здоров’я.

Також на факультеті проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Громадське здоров'я» за третім освітньо-науковим рівнем.

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч?

У теперішній час, коли факультет функціонує в умовах повномасштабної війни, розпочатої росією проти нашої держави, нам потрібно ефективно реагувати на даний виклик, шляхом: підготовки конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, підготовлених до виконання своїх посадових обов’язків в умовах, які швидко змінюються; розробляти сучасні освітні програми; запроваджувати на факультеті нові спеціальності, і відповідно збільшувати число здобувачів вищої освіти.

У І-ІІ семестрах 2022/2023 навчального року освітній процес на факультеті був організований у змішаному режимі очно-дистанційному.

Студенти-бакалаври першого та другого курсу навчалися очно, студенти-бакалаври третього, четвертого курсу та студенти-магістри дистанційно.

Ми використовували найпопулярніші онлайн-платформи, які допомогли при організації дистанційного навчання. У відповідності до підписаних угод про співпрацю із закордонними партнерами, до академічного процесу на факультеті активно залучаються лектори із провідних закордонних закладів вищої освіти, до проведення гостьових лекцій з профільних дисциплін освітніх програм, за якими на факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Для студентів факультету цього навчального року було проведено серію вебінарів, майстер-класів, та факультативів від провідних науковців з галузей знань Освіта/Педагогіка, Охорона здоров’я та Соціальні та поведінкові науки.

Наші здобувачі освіти у 2022/2023 навчальному році мали можливість долучитись до виробничих практиках та фахових стажувань за кордоном.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Інформативним критерієм оцінки якості надання освітніх послуг факультетом завжди були показники працевлаштування випускників. В цьому сенсі ми розширяємо співпрацю з роботодавцями, щоби випускники після закінчення навчання одразу могли знайти роботу за спеціальністю. Наші випускники за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)”, “Спеціальна освіта” мають можливість працевлаштування: в освітніх закладах на посаді – вчителя фізичної культури, інструктора з фізичної культури у дошкільних навчальних закладах, вчителя-дефектолога, асистента вихователя інклюзивних груп закладів дошкільної освіти, асистента вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням; в інклюзивноресурсних центрах.

Випускники за спеціальністю “Фізична культура і спорт” працюютьу спортивних організаціях на посадах тренера-викладача дитячо-юнацьких спортивних шкіл;інструктора-тренера спортивних клубів; методиста з фізичної культури; інструктора (організатора) оздоровчої роботи на виробництві чи за місцем проживання. У зв’язку з російською військовою агресією, бойовими діями на території України сьогодні та у повоєнний період затребуваність спеціалістів з фізичної терапії та клінічної психології зростатиме. Майбутні випускники за освітньою програмою «Клінічна психологія» зможуть отримати роботу у психологічних, реабілітаційних, кризових центрах (завданням яких є надання консультативної, клініко-психологічної допомоги).

Серед наших випускників є багато таких, хто працює в закладах охорони здоров’я на посаді асистента фізичного терапевта та фізичним терапевтом. Випускник з дипломом магістра за спеціальністю “Громадське здоров’я” може працювати в закладах охорони здоров’я системи громадського здоров’я та інших закладах і установах, які виконують в тому числі функції громадського здоров’я.

Декан філологічного факультету, доктор наук із соціальних комунікацій Юрій Бідзіля:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Філологічний факультет об’єднує талановитих студентів, які шанують та вивчають мови, хочуть працювати в школі, викладати чи займатися перекладацькою діяльністю, працювати журналістом, піарником чи реалізувати себе в сфері медіакомунікацій. У часи, коли Україна відстоює свою незалежність під час повномасштабної війни, ми по-справжньому розуміємо ціну мови в нашому житті, нового значення набувають слова: мова – це зброя. Філологічний факультет є тим могутнім осередком, де розвивають, удосконалюють, вивчають, популяризують нашу багату українську та інші мови, відстоюють права України в сфері медіа та соціальних комунікацій.

Навчання фахівців відбувається за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії (спеціальність «Філологія»). Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на трьох спеціальностях: «Середня освіта», «Філологія» та «Журналістика». У межах цих спеціальностей на бакалавраті студенти навчаються за дев’ятьма освітніми програмами: 1. Українська мова і література. Зарубіжна література. 2. Українська мова і література. Англійська мова і література. 3. Філологія. Українська мова та література. Літературна творчість. Документознавство та інформаційна діяльність. 4. Філологія. Польська мова та література. Зарубіжна література. 5. Філологія. Словацька мова та література. 6. Філологія. Чеська мова та література. 7. Журналістика. 8. Міжнародна журналістика. 9. Реклама та зв'язки з громадськістю.

На магістратурі філологічного факультету відбувається підготовка за такими освітніми програмами: 1. Українська мова і література. 2. Українська мова і література. Англійська мова і література. 3. Філологія. Словацька мова та література. 4. Філологія. Чеська мова та література. 5. Журналістика. Студенти мають можливість здобувати освіту на денній або заочній формах навчання. Вибір великий, оскільки ми ставимо за мету запропонувати той напрям підготовки для абітурієнтів, який максимально відповідатиме їхнім вподобанням та вимогам сучасності. Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч (протягом останніх років)? Серед новацій, які ввів факультет протягом останніх років, є запровадження трьох освітніх програм: «Польська мова та література. Зарубіжна література», «Міжнародна журналістика» для бакалаврів та «Українська мова і література. Англійська мова і література» для магістрів. Відкриття таких напрямків підготовки було зумовлене бажанням запропонувати вступникам освіту, потрібну в сучасних умовах. Зокрема, філологічний факультет – єдиний заклад на Закарпатті, де відбувається підготовка фахівців із полоністики, що є передумовою для підтримання тісних українсько-польських взаємин у контексті входження України до ЄС. У межах освітньої програми «Міжнародна журналістика» проходить вивчення світового медіапростору. Важливим є й поглиблене навчання англійської мови в межах цього напряму. Подвійна українсько-англійська освітня програма для магістрів дає можливість паралельно вивчати дві мови, що є дуже цінним під час пошуку роботи. Ще однією перевагою факультету стала можливість навчання за програмою подвійних дипломів на магістерській спеціальності «Журналістика».

За умови достатнього рівня володіння англійською мовою студенти-магістранти можуть отримати диплом нашого університету та водночас закордонного в рамках українсько-британської програми TWINNING.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Щодо перспектив працевлаштування, то тут треба пам’ятати, що філологічна освіта була, є і буде універсальною, яка стане в нагоді завжди. Ми готуємо фахівців, гнучких до вимог сучасного життя. Це не просто слова, оскільки людина з вищою освітою, яка володіє кількома мовами (українська, англійська чи німецька, польська, словацька, чеська), має навички роботи в педагогічній, науковій, прикладній чи медійній сферах, є конкурентноспроможною під час пошуку роботи. Філологічний факультет пропонує кілька освітніх програм із подвійною спеціалізацією (наприклад, українська мова і література, англійська мова і література).

Наші випускники працюють вчителями, викладачами, діловодами, літературними редакторами, перекладачами, журналістами, кореспондентами, ведучими, копірайтерами, рекламістами, піарниками тощо. Чому варто обрати навчання саме на Вашому факультеті? Тому що ми креативний факультет, де цінують і поважають кожного студента.

Ми розуміємо, що сучасний світ потребує фахівця-практика, тому намагаємося посилювати практичну підготовку студентів.

Вивчення іноземних мов проходить із носіями, для журналістів та піарників постійно проводяться зустрічі, майстер-класи від журналістів-практиків, блогерів, фахівців рекламної чи піар-діяльності.

Наші студенти збирають діалекти, популяризують рідне слово, перекладають, знімають відео, беруть інтерв’ю, створюють контент, пишуть матеріали для засобів масової інформації, займаються блогерством та іншими видами діяльності в соціальних мережах.

Поряд із тим філологічний факультет здійснює наукову та міжнародну роботу.

Ми проводимо всеукраїнські та міжнародні конференції, круглі столи, наукові форуми, презентації книжок, відкриті лекції, публікуємо наукові статті наших студентів. Здобувачі вищої освіти філологічного факультету їздять за кордон у рамках програм міжнародного молодіжного обміну для мовного стажування та удосконалення різних навичок.

У нас насичене студентське дозвілля: можна брати участь у роботі наукових гуртків, пресклубу молодого журналіста «Медіаперспективи», мультимедійної платформи «Media Vista», літературного клубу «Читаємо разом», спортивних змаганнях, долучатися до організації традиційних свят факультету, волонтерити, зустрічатися з цікавими людьми краю, країни, зарубіжжя.

Тож на нашому факультеті кожен знайде достойну реалізацію свого таланту.

Ганна Фельцан, Олексій Шафраньош,

Інформаційно-видавничий центр

Молодіжний освітній фестиваль "База: Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!" – майданчик для знайомства активної молоді з різних куточків України та прокачки здатності самозарадності, стійкості, плануванню спільних дій заради розвитку України.

Це можливість розвинути в собі “воїна” – здатність мріяти та відважно рухатись до мети разом із командою.

Тут ти зможеш познайомитись з більше ніж 500 однодумцями та обговорити з ними різні приклади боротьби, дізнатись, як турбуватись про себе та своїх друзів у складні часи, розвинути особисту стійкість, а також навички гуртування, гартування, готування.

Усі три дні фестивалю включають тематичні блоки та воркшопи, які допоможуть зрозуміти, як бути стійким під час війни, допомогти наближенню перемоги та будувати своє майбутнє в Україні.

На тебе чекають: виступи зіркових спікерів про психологічну підтримку, стійкість та ідентичність; командні активності просто неба; цікаві завдання на розвиток навичок рефлексії, самозарадності та планування майбутнього; вечори біля вогнища з творчими перформансами; фізичні, емоційні та інтелектуальні змаги між учасниками фестивалю; Всі учасники будуть поділені на групи 12-15 осіб та у форматі гри змагатимуться під час всієї програми. ⏳

Вік учасників: 16-19 років

Локація: Ужгород

Дата: 23-25 червня

Реєстрація за посиланням https://bit.ly/41uLYt8

Участь в усіх трьох днях фестивалю безкоштовна.

Для участі потрібно заповнити анкетку та пройти відбір за віком і мотивацією.

Посилання:

Реєстрація https://bit.ly/41uLYt8

Інстаграм Академії @ual.ua Сайт https://fest.ual.ua/

Знайомся із сучасними лідерами та здобувай спільноту вмотивованої молоді з усієї України! “

Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!” взяті з книги “Семенові зорі” Андрія Зелінського і є базою, яку має знати та розуміти кожен молодий українець для наближення перемоги та особистого зростання.

Автор фото -Посольство України в Сполучених Штатах Америки

Міністерство освіти і науки України та Смітсонівський інститут (США) підписали Меморандум про співпрацю з метою розвитку наукової освіти.

Підписання меморандуму відбулось у Посольсві України в США за сприяння Посольства та Надзвичайного та Повноважного Посла України у США Оксани Маркарової.

Меморандум підписали Моніка Чімз, заступниця секретаря з питань освіти Смітсонівського інституту, та Євген Кудрявець, заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

На підписанні меморандуму також була присутня Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова.

«Ця співпраця відкриває нові можливості для розвитку підходів у навчанні. Наш пріоритет – створити умови для зростання наукової та STEM-освіти. Креативні підходи та інструменти, які відкриваються українській освіті з таким партнером, як Смітсонівський інститут, дозволяють збільшувати інтерес до природничих наук, засвоювати матеріал легко й в інтерактивних форматах та надавати вчителям більше інструментів для навчання. Це про формування світогляду дитини та сфери її інтересів, переконання на прикладах у тому, що наука – це надзвичайно цікаво. Якісні знання природничих наук серед дітей – це фундамент для майбутнього України. Ця співпраця – наш черговий крок посилення наукової освіти», – зазначив Євген Кудрявець, заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

Меморандум підписаний з метою підтримки молоді в Україні та охоплює співпрацю та обговорення щодо:

Прикладних ресурсних комплектів наукового навчання, які можна застосовувати у різному виконанні, зокрема як для формальних освітніх просторів, таких як школи, так і для неформальних навчальних просторів, таких як музеї, або у місцях тимчасового чи постійного проживання родин.

Підтримки вчителів через професійний розвиток, який може передбачати курування Смітсонівським інститутом (за погодженням з Міністерством) можливостей професійного навчання через платформи дистанційного навчання.

Доступу учнів початкових класів (5-11 років) в українських цифрових навчальних центрах до особливих цифрових активів, які наявні в бібліотеці цифрового освітнього контенту Смітсонівського інституту «Дистанційне навчання» (наприклад, електронних книг, цифрових освітніх ігор, симуляцій, освітніх відеороликів).

Євген Кудрявець зазначив, що перший етап співпраці передбачатиме надання доступу до цифрових ресурсів та контенту, розроблення боксів наукової освіти у молодшій школі. Наступним етапом буде імплементація програми наукової освіти в класи молодшої школи та каскадне навчання вчителів.

Довідково

Смітсонівський інститут створений у 1846 році відповідно до акту Конгресу на кошти англійця Джеймса Смітсона. Інститут є найбільшим у світі музейним, освітнім і дослідницьким комплексом.

Центр наукової освіти інституту, з яким МОН працюватиме над упровадженням нових підходів у науковій освіті, функціонує понад 20 років у 88 країнах світу.

Раніше Смітсонівський інститут долучався до консультацій у створенні Музею науки Малої академії наук України, з якою співпрацював з 2017 року, коли установу очолював чинний міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Успіхи у всіх починаннях студентів, а цьогоріч їх було чимало, – це закономірний результат кропіткої роботи науково-педагогічного колективу та сумлінної підготовки самих здобувачів вищої освіти.

І ось знов особливі події для гордості – спортивні перемоги.

З 25.05 по 29.05.2023 р. у м. Львів проходила ХVIII літня Універсіада України з гандболу серед чоловічих студентських команд. За призові місця боролись 7 команд закладів вищої освіти України. У запеклій грі студенти збірної команди ДВНЗ «Ужгородський національний університет» продемонстрували спритність, належну технічну й тактичну підготовки та посіли 3 місце, а Ярослав Котюк визнаний кращим бомбардиром збірної команди вишу (тренери – к.н.з фіз.вих і спорту, доцент кафедри фізичного виховання, майстер спорту України з гандболу Наталія Семаль та стейкхолдер спеціальності 017 Фізична культура і спорт, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гандболу «Карпати» Вікторія Гойс-Шайбакова).

Чергову перемогу на літній Універсіаді, що проходила з 30.05 по 3.06.2023 р. здобула й збірна команда ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з водного поло, посівши призове 2 місце та подарувавши вишу срібло (тренери – викладачі кафедри фізичного виховання Володимир Гавриленко, Шандор Ковач).

До слова, студенти є членами секції спортивного удосконалення з водного поло. Вітаємо збірні команди ДВНЗ «УжНУ» з гідним результатом та подяка тренерам за наполегливість, професіоналізм, мотивацію до перемоги.

Інфо-центр ФЗФВ

Підлітки з Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості пробували себе в ролі радіожурналістів, імпровізували на камеру в уявних прямих ефірах, дізнавалися про роботу редакції газети «Погляд».

15 червня на відділенні журналістики Ужгородського університету побували вихованці гуртка «Юні журналісти», що працює при Мукачівському центрі дитячої та юнацької творчості.

Приїхали зі своєю керівницею, заслуженою журналісткою України Ядвігою Балогою.

До студентів-медійників завітали вихованці гуртка «Юні журналісти»

На підлітків уже чекали студенти-журналісти з увімкненими камерами й різними запитаннями. Після коротких коментарів молодь знайомилася з медійним фахом. Першокурсниці продемонстрували презентацію, в якій розповіли про навчання, дозвілля студентів, показали творчі роботи журналістів, рекламістів, піарників. Крім того, провели тестування, що допомагає визначитися з майбутньою спеціальністю.

Також перевірили знання про журналістику під час гри на платформі «Kahoot». Відтак учні пробували себе в ролі радіожурналістів – брали інтерв’ю в студії, а також дізнавалися про роботу редакції студентської газети «Погляд».

Ще одне несподіване завдання підготували для молоді третьокурсники: школярі імпровізували на камеру, уявляючи прямі ефіри в різних критичних ситуаціях.

За словами Ядвіги Балоги, вихованці гуртка активно відвідують заняття, цікавляться журналістикою, а дехто з випускників працює за фахом: «В гуртку навчається близько 40 дітей різного віку. Майже всі з них уже мають невеличкий досвід у журналістиці – брали інтерв’ю, писали статті.

Найскладніше в цій справі – налагодити контакт між дітьми, які в різних вікових категоріях, бо декому комунікувати легше, комусь важче. Та вони вчаться висловлюватися, будувати розповідь. Тепер проводити заняття стало важче через постійні тривоги, але я намагаюся давати цікаві завдання, над якими варто подумати. Вихованці проводять опитування, пишуть непогані тексти, а найбільше їм до душі формат інтерв’ю».

До студентів-медійників завітали вихованці гуртка «Юні журналісти»Школярі із задоволенням провели час на відділенні журналістики. Вихованка гуртка Каріна поділилася враженнями: «Я навчаюся в гуртку вже 4 роки, найбільше люблю наш колектив. З друзями можу говорити на будь-які теми, брати участь у різнихм заходах. Хоча я ще не вирішила, з яким фахом пов’язати своє майбутнє, Ужгородський університет візьму до уваги при вступі.

Завдяки вам у мене з’явилося бажання стати частиною вашого колективу. Мені дуже сподобався цей захід, я вдячна, що змогла спробувати себе в ролі радіо- і тележурналіста».

Чотирнадцятирічна Аліна розповіла: «Я долучилася до гуртка рік тому, але вже змогла знайти друзів. Мені подобається, що нас навчають комунікувати й правильно формулювати свої думки. У планах – пов’язати своє життя з журналістикою, бачу себе в цій сфері. В університеті все дуже сподобалося, крім ліфтів, тому що маю клаустрофобію.

Сьогоднішня зустріч мені запам’ятається надовго, особливо завдання з імпровізацією на камеру». Завершили захід на веселій ноті під супровід цікавих історій від пані Ядвіги.

Сподіваємося побачити юнаків і дівчат за кілька років вже студентами нашого університету.

Юлія Філіп, студентка І курсу відділення журналістики Фото Софії Батечко

 

Першокласні фахові поради Ірини Крутової та її практичний досвід управління ІТ-проєктами в сучасній компанії, без сумніву, стануть у пригоді молоді в їх профреалізації Онлайн-зустрічі стали невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу.

16 червня студенти І курсу магістратури освітньої програми «Управління ІТ-проєктами» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» мали можливість поспілкуватися з Іриною Крутовою – тім-лідом команди створення контенту в ІТ-компанії «Boosta».

Ірина Крутова – фахівчиня в галузі управління ІТ-проєктами та коучингу.

Попри юридичну освіту й досвід управління проєктами в міжнародній правозахисній організації, вона досягла успіху у сфері ІТ і зробила значний внесок у розвиток команди створення контенту в компанії «Boosta».

«Boosta» — міжнародна IT-компанія, що створює digital-бізнеси вже впродовж 7 років. У її портфоліо багато успішних IT-продуктів, проєкти з performance-маркетингу, а також власний інвестиційний фонд Burner, який шукає перспективні стартапи і вкладається в їхній розвиток. Темою онлайн-зустрічі було «5 поширених помилок менеджерів на старті кар’єри (і як їх уникнути)».

Зазначена тематика зустрічі була особливо актуальною для студентів освітньої програми «Управління ІТ-проєктами».

Під час онлайн-зустрічі Ірина розповіла про головну складність менеджменту, власне 5 основних помилок менеджерів-початківців, а також поділилася особистим досвідом роботи коучем. Зустріч з Іриною Крутовою виявилася надзвичайно пізнавальною й корисною для студентів.

Першокласні поради досвідченої фахівчині і практичний досвід управління ІТ-проєктами в сучасній компанії, без сумніву, стануть у пригоді молоді в їх профреалізації.

За інформацією кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін УжНУ

Ужгородський національний університет є одним із найпотужніших вишів нашої країни, який в умовах повномасштабної війни продовжує готувати студентів до життя, роботи та відбудови вільної України. Ми продовжуємо нашу рубрику, в якій ділимося з абітурієнтами можливостями підрозділів УжНУ.

Цей матеріал буде цікавим вступникам, які мріють в майбутньому стати правниками, адвокатами, правоохоронцями, прокурорами, суддями або ж політологами, психологами, управлінцями, соціальними працівниками чи навіть педагогами.

Адже про спеціальності, працевлаштування випускників та новації розповідатимуть декани юридичного факультету та факультету суспільних наук.

 

Декан факультет суспільних наук, професор Юрій Остапець:

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Факультет суспільних наук створений у 2006 році. Структуру факультету утворюють 5 кафедр: політології і державного управління; соціології та соціальної роботи; психології; філософії; загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

На факультеті навчається понад 1000 студентів і аспірантів денної та заочної форм навчання.

У 2023-2024 навчальному році оголошено набір на такі спеціальності: Освітній ступінь «бакалавр»: Психологія Філософія Політологія Публічне управління та адміністрування Дошкільна освіта Початкова освіта Соціологія Соціальна робота

Освітній ступінь «магістр»: Психологія Філософія Політологія Публічне управління та адміністрування (освітня програма «Державна служба» Початкова освіта Дошкільна освіта Організація дошкільної освіти Педагогіка вищої школи Соціологія Соціальна робота Освітній ступінь «доктор філософії» за спеціальностями: Філософія Психологія Політологія Публічне управління та адміністрування Педагогіка Соціологія Соціальна робота.

Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч?

Упродовж навчального року на факультеті відкрито три нові аспірантури зі спеціальностей: «Соціальна робота», «Філософія» та «Психологія». Таким чином, усі спеціальності факультету мають трьохрівневу систему підготовки спеціалістів: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Кафедри нашого факультету постійно працюють над удосконаленням освітніх програм у відповідності до потреб сучасного ринку праці та з метою покращення якості освітнього процесу.

Наприклад, у новому навчальному році будуть викладатися такі нові дисципліни: «соціальні мережі та ведення бізнесу в цифрову епоху», «управління проєктами», «педагогіка сімейного виховання», «інклюзивна освіта», «військова психологія», «соціальна робота в умовах катастроф». Факультетом суттєво розширена база проходження практик студентів. Були підписані нові договори про проходження практики студентів з Закарпатським обласним дитячим санаторієм «Малятко», Закарпатським обласним благодійним фондом «Благо», ТОВ «Сузір’я», санаторієм «Квітка полонини», Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області.

Підписані договори про співпрацю з Пряшівським університетом (Інститут політології) щодо впровадження освітньої програми з вивчення транскордонного співробітництва «Прикордонні студії», ГО «Неємія», Головним управлінням Державної міграційної служби України в Закарпатській області, державною установою «Центр пробації». Укладено договір про подвійні дипломи з Тренчинським університетом Олександра Дубчека в Тренчині (Словацька Реапубліка), завдяки якому студенти УжНУ, які вступили на магістратуру з політології, отримують можливість одночасно навчатися на магістратурі з політології словацького партнера.

Цьому сприяють схожі навчальні плани обидвох програм, у фокусі яких функціонування політичних інститутів у країнах Центральної Європи, а також процеси євроінтеграції.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Затребуваними є усі фахівці, яких ми готуємо на факультеті. Адже у нас є широкий спектр спеціальностей, які потребує кожне суспільство при динамічному стабільному розвитку, а тим більше у післявоєнний час.

Відразу зазначу про спеціальності, які пов’язані з реабілітаційною допомогою – це «психологія» та «соціальна робота». Фахівці вказаних спеціальностей мають широкий вибір місць працевлаштування: центри зайнятості населення, управління соціального захисту, школи, психологічний супровід діяльності різних організацій. По-новому будуть окреслені і завдання для випускників спеціальностей «політологія», «публічне управління та адміністрування», «соціологія», «філософія». Це майбутні управлінці, менеджери, фахівці, яких потребують як центральні органи влади так і місцеві адміністрації та територіальні громади. У сучасних складних умовах наша держава протистоїть як відкритій збройній агресії, так і гібридним загрозам та інформаційним атакам, виявлення і протидія яким – це поле для діяльності фахівців з вищеназваною освітою.

А реалізація євроінтеграційного курсу України вимагає модернізації державного управління, що створює попит на підготовку фахівців відповідного профілю. Відтак ми готуємо спеціалістів, які здатні розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері політичної діяльності, державного управління, регіонального розвитку, інформаційної безпеки та міжнародної політики. Фахівці з названих спеціальностей мають широкий спектр можливостей вибору для професійної діяльності: від вчителя суспільствознавства, етики, викладача філософських, соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах до науковців, журналістів, аналітиків, експертів та управлінців.

Не може обійтися суспільство і без фахівців спеціальностей «дошкільна освіта» та «початкова освіта». Вони є тими, хто буде виховувати нове підростаюче покоління, починаючи з дитячого садочка, початкової школи, і завершуючи старшою школою та вищими навчальними закладами.

Декан юридичного факультету, професор Ярослав Лазур:

Хочу почати зі слів вдячності та привітання колегам з числа колективу всього нашого ВНЗ з тим, що ДВНЗ «Ужгородський національний університет» увійшов до рейтингу Times Higher Educatoin Impact Rankings.

Надзвичайно відрадно, що до переліку 201-300 університет ввійшов саме за ціллю 16 «Мир, справедливість та сильні інститути», адже реалізація цієї цілі, в тому числі, пов'язана і з викладачами Юридичного факультету.

Адже, якщо ми звернемось до тексту Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Цілі сталого розвитку», то Ціль 16 описана так: «Одним з найважливіших пріоритетів сталого розвитку є створення мирних, справедливих і всеохоплюючих суспільств, які забезпечуватимуть рівний доступ до правосуддя, будуть засновані на повазі до прав людини, верховенстві права, належному управлінні, а також на прозорих, ефективних та відповідальних інститутах».

Між іншим, якраз ці критерії і лежали в основі рейтингування університетів згідно TimesHigher Educatoin Impact Rankings. Саме ці цінності та ідеї ми виховуємо в студентах юридичного факультету, щоб бути впевненими в успішному майбутньому нашої держави, і саме ці цінності втілюються у змісті навчальних програм та реалізуються через кадровий потенціал факультету.

Адже, як зазначає Time Higher Educatoin в поясненні до Всесвітнього рейтингу університетів: «Викладання: викладання відіграє вирішальнуроль як у забезпеченні наявності достатньої кількостікваліфікованих практиків для досягнення ЦСР, так і в забезпеченні того, щоб усі випускнии використовувалиключові уроки сталого розвитку у своїй майбутній кар’єрі».

На яких спеціальностях навчаються студенти на Вашому факультеті?

Юридичний факультет УжНУ належить до найбільш популярних та потужних підрозділів вишу. Вивчати юриспруденцію в Ужгородському університеті розпочали у 1991 році на кафедрі правознавства (на економічному факультеті), а у 1993-му постав окремий підрозділ. На сучасному ринку праці України є велика потреба у висококваліфікованих правниках і юридичний факультет ДВНЗ «УжНУ» забезпечує підготовку висококваліфікованих правників, адже наявність таких кадрів є важливою складовою життєздатності суспільства, особливо в умовах, повномасштабної війни в Україні, окупації рашистами частини нашої території, постійних обстрілів окупантами цивільних об’єктів у мирних містах і селах. Професія юриста знаходиться зараз серед тих професій, котрі будуть затребувані у часи пришвидшеної та успішної євроінтеграції України, її відбудови після закінчення війни, і її важливість та актуальність на сучасному етапі існування і розвитку нашої держави важко переоцінити. Адже саме зараз механізм має працювати ефективно як ніколи. Юридичний факультет УжНУ належить до найбільш популярних та потужних підрозділів вишу.

Навчання фахівців відбувається за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. За першим бакалаврським рівнем вищої освіти на факультеті проводиться підготовка фахівців з таких спеціальностей: - Право (ОП «Право»); - Міжнародне право (ОП «Міжнародне право» - Правоохоронна діяльність (ОП «Правоохоронна діяльність»); За другим магістерським рівнем вищої освіти прийом на навчання здійснюється за такими спеціальностями: - Право (ОП «Право»); - Міжнародне право (ОП «Міжнародне право» - Правоохоронна діяльність (ОП «Правоохоронна діяльність»); Також на факультеті проводиться підготовка фахівців за спеціальністю «Право» за третім освітньо-науковим рівнем. Які новації в навчанні факультет впровадив цьогоріч? У теперішній час вся вища освіта функціонує в маштабах повномаштабної війни, розпочатої росією проти нашої суверенної держави. Зрозуміло, що в таких умовах ми повинні бути максимально гнучкими і податливими до всіх потреб, що виникають у суспільстві. Саме тому, зараз основна увага факультету спрямована на зміни форм та методів навчання, а також навчальної програми так, щоб це відповідало викликам сьогодення і, при цьому, гарантувало високу якість та конкурентноспроможність випускників факультету.

Так, цьогоріч, факультет успішно пройшов акредитацію спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», яка є доволі новою, однак уже стала дуже популярною серед абітурієнтів. Варто зазначити, що в минулому році було успішно акредитовано спеціальність 082 «Міжнародне право» за другим магістерським рівнем вищої освіти. Також нафакультеті створено постійно діючу вчену раду для здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Окрім того, факультет виступає організатором та активним учасником різноманітних міжнародних заходів, спрямованих на підвищенн кваліфікації працівників та покращення якості освітнього процесу для здобувачів усіх спеціальностей на освітніх рівнів. Зокрема, представники юридичного факультет організовували спільні заходи з Center for American Studies, Epistemic Justice, DLA Piper, European Women Lawyers Association та інші.

На факультеті постійно проводяться вебінари, онлайн-лекції та майстер-класи від провідних вітчизняних та міжнародних фахівців в різних галузях права. Також, розуміючи зростаючу потребу в правовій допомозі для внутрішньопереміщених осіб, викладачі Юридичного факультету спільно з Національною академією правових наук України створили Центр правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок «військового вторгнення», який реалізує проект безкоштовної юридичної допомоги потребуючим. Це лише частина тих проектів, які Юридичний факультет реалізував за останній рік, однак такі інновації підтверджують, що ми тримаємо руку на пульсі і готові працювати для спільного блага нашої держави.

Які перспективи працевлаштування у Ваших випускників?

Правова система постійно реформується і це вимагає частого оновлення навчальних програм та лекцій. Саме тому нині є потреба у новому поколінні юристів, яке враховуватиме досвід попередників і володітиме сучасними теоретичними знаннями. Щороку за допомогою ректорату ми оновлюємо базу даних наших випускників. З приємністю констатую, що жоден наш випускник не залишився без роботи за фахом!

Наші випускники працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування і попит на них у цій сфері застосування знань щороку зростає. Інший великий суспільний сегмент, який потребує правознавців для обслуговування своєї діяльності – це підприємницькі структури. Не секрет, що в останні роки бізнес в Україні поступово легалізується, а це зумовлює потребу у його юридичному супроводі.

Професія юриста є запитаною на ринку праці. Тим більше, що перебуваємо в часі динамічних реформ правової системи держави, котрі викликають потребу оновлення кадрів. «Нині є величезна кількість вакансій у будь-якій сфері правничої професії (у суддівському корпусі, правоохоронних органах тощо), органи державної влади на всіх рівнях потребують юридичного забезпечення власної діяльності. Останнім часом відчутний великий запиту на правників у галузі економіки, тобто в бізнесі, комерційній сфері. Всюди потрібні юристи нового покоління.

Чому варто обрати навчання саме на Вашому факультеті?

Юридичний факультет – це не просто структурний підрозділ ДВНЗ «УжНУ», це родина, де поважають, цінують та раді бачити кожного студента. Сподіваюся, що ключовим аргументом для вступу є рівень якості освітнього процесу. Впевнений, нам скромно, але є чим гордитися. Для прикладу — результати минулорічного єдиного загальнодержавного фахового випробування в магістратуру засвідчили факт, що в широкому конкурсі за міста державного замовлення випускники нашого бакалаврату вибороли 39 з 40 обумовлених Міністерством максимальних обсягів. Простіше кажучи, порівняно зі всіма іншими вишами, які готують правників, наші студенти, складаючи тести в форматі незалежного зовнішнього оцінювання, набрали одні з найкращих балів загалом в державі. Відрадно, що ця тенденція не є випадковою, адже покращення в багатьох складових освітнього процесу ми відчуваємо стабільно далеко не перший рік. І це не може не радувати. Чому варто вступати на юридичний факультет. Є декілька основних причин, серед яким можна виокремити: якісні теоретичні знання та професійні навички, які студент має змогу отримати на факультеті; тісний зв’язок із роботодавцями, адже юридичний факультет здійснює підготовку не просто фахівців, а висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців, чиї знання, вміння та навички будуть затребуваними в органах правосуддя, правоохоронній системі, органах державної владі, у бізнесі та приватному секторі тощо; широка орієнтація на практичному застосуванні, адже метою є, щоб випускник юридичного факультету був корисний на роботі й міг із перших днів реалізувати отримані знання на практиці та якісно виконувати всі професійні завдання.

Юридичний факультет – це не тільки про професійну складову, ми готові допомогти виховати особистість, здатну бути гідним членом суспільства, адже юридичний факультет є однією великою і дружною родиною. Його можна закінчити, але з ним неможливо попрощатися, адже колишніх випускників не буває.

Двері факультету завжди відчинені для наших випускників, ми продовжуємо підтримувати з ними зв’язки, намагаємося допомогти у різних ситуаціях. І мені дуже приємно, що з кожним роком наша родина стає все більшою і міцнішою.

Ганна Фельцан, Олексій Шафраньош,

Інформаційно-видавничий центр

Автор фото -ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

14 червня 2023 року в Національному музеї Тараса Шевченка відбулась урочиста церемонія нагородження переможців ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Обдаровану молодь привітали Ольга БУДНИК, радниця-уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту; Андрій СТАШКІВ, заступник міністра освіти і науки України; Тарас КРЕМІНЬ, уповноважений із захисту державної мови, заступник голови оргкомітету конкурсу; Євген НИЩУК, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка; Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ, науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, голова журі конкурсу.

Щирі слова любові та пошани до творчості Кобзаря висловили переможці конкурсу Юлія КАПІТАНЮК, учениця 11 класу комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради», та Павло ВАДАТУРСЬКИЙ, учень 9 класу Балтського ліцею № 2 Балтської міської ради Одеської області.

Переможцям ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу вручили дипломи та цінні подарунки. Учасники свята вшанувати Тараса Шевченка покладанням квітів до його пам’ятника.